TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
10 Nisan 2021 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 10 Nisan 2021

Toplantı Sayısı   : 020

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM

 

Karar: 229

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli Şubelerimiz tarafından iletilen mobil telefon cihazı talepleri değerlendirilerek; özellik ve maliyet açısından en uygun seçenek olduğu belirlenen General Mobile GM 20 marka ve model telefon cihazlarının Oda Genel Merkezi tarafından alınarak taleplerin karşılanmasına, internet üzerinden alınan fiyatlar değerlendirilerek en uygun maliyeti sağlayan Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. (www.amazon.com.tr)`den toplam 5 adet belirtilen marka ve model cihaz alımı için Ahmet Avni ATAYOL, Senem BEKTAŞ ve Derya CENGİZ`e yetki verilmesine, alımı yapılarak Şubelere teslim edilecek cihazların Şube demirbaş listelerine kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

 

Karar: 230

Diyarbakır Şubemiz bünyesinde teknik personel olarak görevlendirilmek üzere, 40177123140 TC kimlik numaralı Rojda Enfal ASLAN ile 14.04.2021 tarihinden itibaren belirli süreli iş sözleşmesi yapılarak tam zamanlı göreve başlatılmasına karar vermiştir.

 

Karar: 231

Kimya Mühendisleri Odası`nın 17.02.2021 tarihli ve 87 sayılı yazısı ile iletilen, Eskişehir`de yer alan Çıldırlar Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yapılan görüşmeler sonucu Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin uygulanması kapsamında 13 Nisan 2021 Salı günü tesis incelemesinde bulunulacağı ifade edilerek tesis incelemesine katılabilecek olan uzmanımızın isim ve iletişim bilgilerinin iletilmesi talebi üzerine 6738 sicil numaralı üyemiz Abdullah TOKSOY`un görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 232

İstanbul Şubemiz`in 11.03.2021 tarihli ve 2021.ÇMO.GM.0179 sayılı yazısı ile bildirilen; 

"15. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu için İstanbul Şubemiz tarafından iletilen;  Hakan DULKADİROĞLU, Dilek YÜKSEL, Meryem KAYAN, Medet GÜNEY, Cevahir Efe AKÇELİK, Ömür YAŞAYAN, Funda CİHAN, Hakan TEKİN‘den oluşan listenin akademisyen ve araştırmacı ağırlıklı bir liste oluşturmak adına revize edilmesi amacıyla; Şubemiz tarafından iletilen listeden Ömür Yaşayan, Hakan Tekin, Dilek Yüksel`in çıkartılarak yerine Nilay Elginöz Kanat, Zeynep Çetecioğlu Gürol, Örgen Uğurlu, Orhan Taner Can, Barış Doğru`nun eklenmesi" talebinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 233

Odamız Ulusal ve Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi için sürekli kullanımda kalacak bir internet sitesi oluşturulması ve oluşturulacak internet sitesi için ayrı bir alan adı alınmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 234

Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonumuz tarafından taslak olarak hazırlanan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ücretli Çalışan Çevre Mühendisi Aylık Ücret Hesap Tarifesi`nin (2008-2021) kabul edilerek yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Karar: 235

Sökülmek üzere Brezilya`dan İzmir-Aliağa Gemi Söküm Bölgesi`ne getirilmek üzere başvuru yapılan NAe Sao Paolo adlı geminin olası nükleer ve tehlikeli atık içeriği nedeniyle, teknik çalışmalar yürüten İzmir Şubemiz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Barosu ile eşgüdüm sağlanarak Odamız adına gerekli hukuki girişimlerde bulunulmasına ve bu hususta Odamız Hukuk Müşaviri Av. Hülya YILDIRIM`ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

 

Karar: 236

COVID-19 pandemisinde yeni bir yükseliş dalgası yaşanması nedeniyle Odamız personelinin çalışma saatlerinde düzenleme yapılması ve Odamız Birimlerinde uygulanacak önlemlerin belirlenmesi konuları değerlendirilerek aşağıda belirtilen çalışma düzeni ve önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir:

 

1)      Aşağıda belirtilen kapsama giren personelimiz, isteğe bağlı olarak 12.04.2021 tarihinden itibaren evden çalışabilecektir:

a)      COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan ve durumunu Sağlık Bakanlığı`na ait e-nabız sistemi (www.e-nabiz.com) üzerinden alınacak "COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" ile belgelendiren personel;

b)      10 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan personel;

c)      Hamile olan personel.

2)      1. Madde kapsamında olmayan personelimiz için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 12.04.2021 tarihinden itibaren 10:00-16:30 olarak uygulanacaktır.

Belirtilen mesai başlangıç ve bitiş saatleri esas olmak üzere, Birimlerimizin bulunduğu illerin yerel koşulları ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları göz önünde bulundurularak, Birim Yönetim Kurulu kararıyla ve Oda Genel Merkezi`ne bilgi verilerek farklı düzenleme yapılabilecektir.

3)      Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "14 Kural Uyarı Levhası"nın A3 veya A4 boyutlarında alınacak çıktısı Oda Birimlerinin girişlerinde görünür bir konuma asılmalı, aynı alanda Oda personelimiz ve ziyaretçilerinin kullanımı için dezenfektan ve maske bulundurulmalıdır.

4)      Oda personelinin akıllı telefonlarına Sağlık Bakanlığı`nın "Hayat Eve Sığar" uygulaması yüklenmeli, Birimlerimize gelen ziyaretçilerin HES kodları belirtilen uygulamanın "HES Kodunu Sorgula" modülü kullanılarak giriş öncesinde kontrol edilmelidir.

5)      Oda Birimlerinde bulunan tüm personel ve ziyaretçiler sürekli maske takmalı, içeride bulundukları sürece maskeler çıkarılmamalı, çıkaranlar uyarılmalıdır.

6)      Oda personelimiz ve ziyaretçiler arasında yakın temastan (tokalaşma vb.) kaçınılmalı, sosyal mesafe kurallarına hassasiyetle uyulmalı ve uymayanlar uyarılmalıdır.

 

20.04.2021 00:00
Okunma Sayısı: 302