TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
10 Mart 2021 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 10 Mart 2021

Toplantı Sayısı   : 016

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI (Çevrimiçi)

 

Karar: 204

Yönetmelikler, projeler konusunda değerlendirme yapabilecek deneyimli meslektaşlarımızdan oluşan Teknik Değerlendirme Komisyonu oluşturulmasına ve Birimlerimizden komisyonda görevlendirilmek üzere, aşağıda belirtilen uzmanlık alanları belirtilerek üye isim önerilerinin talep edilmesine karar verilmiştir.

-Atık Yönetimi

- ÇED

-Su ve Atıksu

-Katı Atık

-İklim Değişikliği

-Enerji

-Geri kazanım

Karar: 205

Üyelerimize ücretsiz olarak verilecek LPG Sorumlu Müdür ve Dolum Tesisi Eğitimlerinin gerçekleştirme esaslarını belirleyen, aşağıda yer alan yönergenin birimlerimize iletilmesine karar verilmiştir.

 

LPG Sorumlu Müdür ve Dolum Tesisi Eğitimleri Uygulama Yönergesi:

-Üyelerimize merkezi duyuru yapılarak cari yıl dahil aidat borcu bulunmayan üyelerimizin lpg@cmo.org.tr mail adresine eğitime kayıt talepleri toplanacaktır. 

- 50  şer kişi ile açılacak çevrimiçi LPG sorumlu müdürlük eğitimlerimize, katılım sırası lpg@cmo.org.tr mail adresine gelen talep sıralamasına göre belirlenecektir.

- lpg@cmo.org.tr   mail adresi SÜMER birimimizin kontrolünde olacaktır.

- Eğitim belgelendirme sertifikaları ücretsiz verilecektir.

- Belge yenileme işlemlerinde ise;  üyelerimizden cari yıl dahil aidat borcu olmaması şartı aranacaktır.  İşsiz vb. mevzuatımız gereği aidat muafiyeti olan üyelerimiz de ise bu şart aranmayacaktır.

- Odamız üyesi olmayan eğitim katılımcılarından  2021 yılı için belirlenen eğitim ücretleri  alınacaktır.

- Eğitim sonrası gerçekleştirilen sınavlar yine çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir.

- Eğitim için talepte bulunan ve kaydı alınan üyelerimizin eğitime mazeretsiz katılmamaları halinde, katılmadıkları eğitimin bitim tarihinden itibaren 6 ay süre ile ücretsiz eğitim hakkından yararlanamazlar. Bu üyelerimizin;  süre dolmadan  eğitim alma talebinde bulunması halinde 2021 yılı için belirlenen ücretlendirme uygulanacaktır.

- Prensip olarak 50 kişilik eğitim kontenjanının; 30`unun  Çevre Mühendisleri Odası  üyesi,  20` sinin ise    dış katılımcılara ayrılması öngörülmüştür.  Eğitim talep durumuna göre kontenjan belirlenmesi  hususunda SÜMER birimi yetkilidir.

 

Not: Yukarıda belirtilen sertifikalar LPG Sorumlu Müdür ve Dolum Tesisi Eğitimleri sonucunda verilen sertifikalardır.

 

Karar: 206

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonumuzun 01.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında;  Atıksu Arıtma Tesislerinde İş Güvenliği konulu kılavuz/rehber çalışmasının başlatılması kararı doğrultusunda; Birimlerimiz tarafından, Atıksu Arıtma Tesislerinde İş Güvenliği konulu kılavuz/rehber çalışmasına katkı sunabilecek,  Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmış ya da çalışan en az birer üyemizin belirlenerek isim ve iletişim bilgilerinin 19 Mart 2021 tarihine kadar Oda Genel Merkezimize iletilmesinin istenmesine karar verilmiştir.

Karar: 207

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin 27/02/2012 tarihli ve (EC) 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü`nün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan "Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Taslağı", anılan Kurum`un 03.03.2021 tarihli ve E-36787900-010.03-407715 sayılı yazısı ile Odamıza iletilerek görüş ve önerilerimiz sorulmuştur. Söz konusu yönetmelik taslağının incelenmek üzere Birimlerimize iletilerek, Oda görüşümüze altlık oluşturacak görüş ve önerilerini Oda Genel Merkezimize bildirmelerinin istenmesine karar verilmiştir.

 Karar: 208

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanarak görüşe açılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı`nın, incelenmek üzere Birimlerimize iletilerek, Oda görüşümüze altlık oluşturacak görüş ve önerilerini Oda Genel Merkezimize bildirmelerinin istenmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 209

Atıksu Artıma Tesisi Eğitimlerine yönelik başlatılan imza kampanyamıza destek olunması amacıyla TMMOB  bağlı Odalarına çağrı yapılmasına karar verilmiştir.

Karar: 210

Ankara Şubemiz tarafından 15. Dönem Denetleme Kurulumuzun 1. Denetlemeleri esnasında oluşturulan, Ankara Şubemize ait denetleme raporuna ilişkin eksiklikler ve hatalar konulu yazısının Oda Denetleme Kurulumuza, değerlendirilmesi için iletilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 211

Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin Oda üyeliğinden ayrılma talepleri değerlendirilerek TMMOB ve Odamız mevzuatında belirtilen gerekli koşulları sağladıkları görüldüğünden Oda üyeliğinden ayrılma taleplerinin onaylanmasına karar verilmiştir.

8564 sicil numaralı üyemiz Mustafa Oğuz TURAN,

1925 sicil numaralı üyemiz Hanzade SARIÇİÇEK,

4099 sicil numaralı üyemiz Banu ALTUN,

13599 sicil numaralı üyemiz Sümeyye KAYA,

11904 sicil numaralı üyemiz Müge ORUÇOĞLU

6050 sicil numaralı üyemiz Emine Gül KOYUN,

10103 sicil numaralı üyemiz Ezgi ATEŞ KUŞÇU,

8429 sicil numaralı üyemiz Elif YILMAZ,

2271 sicil numaralı üyemiz Nurcan SAYIN,

10445 sicil numaralı üyemiz Hülya ÖZTÜRK,

11281 sicil numaralı üyemiz Emrah TERLEMEZ,

12600 sicil numaralı üyemiz Kaan KAYRAL

Karar: 212

Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin Oda üyeliğinden ayrılma talepleri değerlendirilerek TMMOB ve Odamız mevzuatında belirtilen gerekli koşulları sağlamadıkları görüldüğünden Oda üyeliğinden ayrılma taleplerinin red edilmesine  karar verilmiştir.

 

 

......  sicil numaralı üyemiz .....

........   sicil numaralı üyemiz ......

.......   sicil numaralı üyemiz ........

........     sicil numaralı üyemiz ......

........    sicil numaralı üyemiz ........

.......      sicil numaralı üyemiz ........

........    sicil numaralı üyemiz .......

.......   sicil numaralı üyemiz ........

23.03.2021 00:00
Okunma Sayısı: 268