TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
1 Nisan 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 1 Nisan 2021

Toplantı Sayısı   : 019

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Ahmet KIRMIZI, Özge ERGEN GÜVENÇ

 

Karar: 223

Diyarbakır Şubemiz`in 31.03.2021 tarih ve 005 sayılı yazısı ile bildirilen talebi doğrultusunda, 6837 sicil numaralı üyemiz Canfidal BOLDAŞ`ın Odamız Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonuna eklenmesine  karar verilmiştir.

 

Karar: 224

Diyarbakır Şubemiz tarafından 30.03.2021 tarih ve 004 sayılı yazı ile Diyarbakır Şubesi kurucular kurulu olarak yapılan toplantıda Şube Genel Kurul tarihinin çoğunluklu olarak 05-06 Haziran 2021 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 12-13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığının bildirilmesi üzerine, belirlenen tarihlerin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 225

Eğiticilerin, eğitim ücretleri dışında kalan (ulaşım, konaklama, yemek vb.) ve SÜMER yönergesi ile belirlenmemiş giderleri için standart ve üst sınırların belirlenmesine yönelik çalışma başlatılmasına karar verilmiştir.

 

Karar: 226

Muhasebe birimimiz tarafından ödeme düzeni ve işleyişinin belirlenmesi ile 2021 yılı ödeme takviminin (sabit giderler dahil) oluşturulmasına yönelik çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

 

Karar: 227

İstanbul ve İzmir Şubelerimiz tarafından kullanılan çevrimiçi toplantı (Zoom) hesaplarına ilişkin aylık abonelik ücreti ödemelerinin, diğer sabit giderler kapsamında Oda Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 228

Üyemiz .......`nın ........ hakkındaki şikayetine ilişkin dosyada görevlendirilen soruşturmacıların ek süre talebi değerlendirilerek; TMMOB ve Odalar Disiplin Yönetmeliği kapsamında 1 defaya mahsus olmak üzere normal süre bitim tarihinden itibaren iki ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

20.04.2021 00:00
Okunma Sayısı: 328