TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
1 Eylül 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 1 Eylül 2021

Toplantı Sayısı   : 37

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 337

İzmir Şubemiz tarafından iletilen 2021.ÇMO.İZM.0322  sayı ve 31.08.2021 tarihli yazı ile;       Manisa İli Akhisar, ilçesinde Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Sülfürik Asit Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED sürecinin takip edildiği, Sülfürik Asit Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporunun, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şeklinin verildiği ve nihai karar aşamasına gelindiği, söz konusu ÇED Olumlu kararırın iptali için Oda olarak hukuki sürecin başlatılması yönünde görüş bildirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde İzmir Şubemizin talebi doğrultusunda hukuki sürecin başlatılması hususunda Av. Hülya YILDIRIM` a bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 338

Oda Yayın Danışma Kurulu için Birimlerimiz tarafından iletilen üye isimleri değerlendirilerek; Oda Yayın Danışma Kurulu`nun aşağıda isimleri bildirilen üyelerimiz ile oluşturulmasına, Oda Yayın Danışma Kurulumuzun ilk toplantısını  4 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda saat 20.30`da gerçekleştirmeleri için çağrı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 1216     Doğan YILDIRIM

7868      Deniz ORHAN

2427      Veli Yıldırım

9882      Ali GÜNER 

10642    Müge KARAMUSTAFA

99          ORHAN TİRYAKİOĞLU

1007      Prof. Dr. Feza Karaer

1367      Prof. Dr. N. Kamil Salihoğlu

820        Hakan DULKADİROĞLU

9862      Utku FIRAT

1685      E.HELİL İNAY KINAY

9825      EFEM BİLGİÇ

9489      Yasin Özay

14488    Başak Yılmaz

7861      Kübra KÜÇÜK

3066      Dede Demir

4083      Özlem Tekelioğlu

5903      Yıldız Beltekin Doğan

9108      Çiğdem Teber Büyüktuna

6177      Ecem Demirel Kızılaslan

9074      Demet Yarşı

7272      Atakan Karabaki

7532      Süleyman Sertkaya

 

Karar: 339

change.org üzerinden  ‘`Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ`` için başlatmış olduğumuz imza kampanyası neticesinde ("Çevre Mühendisi! Diplomanın Değersizleştirilmesine İzin Verme!" ) toplanan imzaların Çeve ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 340

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlı E-Çed sisteminin web sitesinde ÇED Yeterlik ve Çevre Danışmanlık firmalarına,  "Yeterlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Dair Kapasite Geliştirilmesi Projesi" ile ilgili yapılan duyurunun Birimlerimiz tarafından incelenerek değerlendirilmesi, görüş ve değerlendirmelerin Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 341

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;  7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin  birer ay uzatılmasına karar verilmesi nedeniyle üyelerimize bilgilendirme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 342

15. Dönem 4. Oda Danışma Kurulu toplantısının 25 Eylül 2021 Cumartesi günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesine, Birimlerimizden gündem maddesi önerilerinin ve faaliyet raporlarının talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 343

........ sicil numaralı üyemiz ..... tarafından 28.12.2016 tarihinde Oda hesabına yatırılmış olan Oda aidatı dekontunun sehven bilgi sistemine yansıtılmaması sebebiyle, üyenin birikmiş aidat borçları için  15.05.2018 tarihinde yasal takip işlemleri başlatılmıştır. Üye hakkında açılan icra dosyasının kapatılması için Altınok-Kadayıfçı Hukuk Bürosuna bilgi verilmesine, üye sayfasında aidat düzenlemesinin bu karar doğrultusunda gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 344

..... sicil numaralı üyemiz ........ tarafından iletilen dilekçesi ve ekleri incelenerek üyemizin yaşadığı geçim sıkıntısı, işsizlik nedeniyle;  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt Ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi kapsamında değerlendirilerek 2016 yılından itibaren aidat yükümlülüğünden muaf tutulmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 345

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu`nda görev almak üzere 14161 sicil numaralı Cansu CÖMERT AKSOY`un görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 237