TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
1 Aralık 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 1 Aralık 2021

Toplantı Sayısı   : 49

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ , Ahmet KIRMIZI

Karar: 400

2022 yılı üyelik ve belgelendirme ücretlerinin Birimlerimiz tarafından değerlendirilerek görüş ve önerilerin Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 401

30.11.2021 tarih ve 2021.ÇMO. ANT.0137 sayılı Antalya Şubemizin yazısı ile İlçe Seçim Kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde; Oda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Antalya Şube Genel Kurul ve seçim tarihlerinin, Seçim Kurulunda yoğunluk olması nedeniyle onaylanmadığı ve İlçe Seçim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen tarihlere uygunluk verileceği ifade edilmiştir.

İlçe Seçim Kurulu tarafından belirtilen gerekçe sebebiyle Antalya Şubemizin Genel Kurul ve Seçim tarihlerinde değişikliğe gidilerek  aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

ANTALYA:

Seçim Tarihi:                       19-20 Şubat 2022 Çoğunluklu,

                                              26-27 Şubat  2022 Çoğunluksuz  

Sandığın Kapsadığı İller: Antalya, Burdur, Isparta

 

Karar: 402

08.11.2021 tarih ve E-74270722-305.02-2127024 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü`nün yazısı ile; Kocaeli Sakarya Düzce İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması çalışmasının doğru ve güncel kurum verileri doğrultusunda yürütüldüğü, planlama çalışmasında değerlendirilmek üzere kurumun sorumluluk kapsamında plan ve projelere ilişkin bilgi, veri, belge ve verilere ihtiyaç duyulduğu  belirtilmiştir.

Söz konusu yazının Kocaeli Şubemize iletilerek gerekli incelemenin yapılması ardından oluşturulan görüşlerin Oda Genel Merkezimize istenilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 403

30 Kasım 2021 tarih ve 1830 sayılı TMMOB`nin yazısı ile T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`nın    26 Kasım 2021 tarih ve 87844950-650.01.11.2017-E.120/34202 sayılı yazısına istinaden,

 Bilirkişilik Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliği`nin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilik asgari ücret tarifesini belirlemek amacıyla Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Taslağının gönderildiği,  Taslak hakkındaki görüş ve varsa önerilerimizin Birliğimize iletilmesi talep edilmesi üzerine Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonundan ve Birimlerimizden görüş ve önerilerin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 404

TMMOB`nin 24 Kasım 2021 tarih ve 1815 sayılı yazısı ile Mühendis-Mimar ve Şehir Plancılarının 2022 yılı asgari ücretinin Birliğimiz tarafından belirlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu`na bildirileceği, 2022 yılı asgari ücretinin belirlenebilmesi için, konuya ilişkin önerilerimizin Birliğimize iletilmesi talebi üzerine Birimlerimizden talep edilen görüş değerlendirilerek;

2022 yılı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları asgari ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan Yeniden Değerlendirme Oranı (%36,2) doğrultusunda arttırılarak 7.850 TL/brüt olarak belirlenmesi, enflasyon oranlarındaki  hareketliliğe bağlı olarak ise 6 ayda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş, Birliğimize görüşümüzün bu şekilde iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 405

Odamız tarafından ilk kez verilecek olan Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı eğitimlerinin;

 29-30 Ocak, 5-6 Şubat, 12-13 Şubat,  19-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesine eğitim ücretinin ise ÇMO ve TMMOB üyeleri için: 2700 TL, Diğer katılımcılar için ise  3000 TL olarak belirlenmesine, sınav ücretinin ise Lonca Belgelendirme A.Ş. ile yapılan protokol ile belirlenen 944 TL (KDV Dahil) olarak duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar: 406

Oda yazılım sistemi hizmet alımı işine ilişkin Oda Yönetim Kurulunca yapılan çalışmalara alternatif olarak TMMOB ve Odalar ile birlikte hareket edilmesi alternatifi çıkmıştır. Ancak geçen uzun zaman zarfında çözüme yönelik bir sonuç çıkmayacağı anlaşılmıştır. Bununla beraber OYK tarafından alınan teklifler üzerinde de fikir birliğine varılamamış olup alternatif teklifler üretilememiştir. Gelinen bu durumda OYK`nın yol alamayacağı anlaşıldığından çalışmalara ara verilmesine Karar verilmiştir.

Karar: 407

Odamız yazılım sistemi üye kayıtlarında  .... ve ..... sicil numaralı ........`e ait mükerrer üye kaydının düzeltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 408

Üyemiz (......) ........` nın dilekçesi değerlendirilerek; 14.05.2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle işsiz kaldığı ve halen işsiz olması sebebiyle aidat muafiyeti talebi ve dilekçe ekinde iletilen sağlık raporları ve Sigortalılık tescil ve hizmet kaydı incelenerek,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt Ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi;   gereğince üye aidat yükümlülüğünden  muaf tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 247