TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
08  Ocak  2021 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi   : 08  Ocak  2021

Toplantı Sayısı   : 009

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN (Çevrimiçi) , Ahmet Avni ATAYOL (Çevrimiçi), İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM (Çevrimiçi) , Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 091

Hazırlık çalışmaları başlatılan Hava Kirliliği Raporu’nun Bilim Danışma Kurulu üyelerine de iletilerek destek alınmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 092

“Kuraklık ve Su”, “Kanal İstanbul” konularında rapor hazırlanmasının uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar: 093

Odamız tarafından verilen LPG Sorumlu Müdürlük eğitimlerinin üyelerimize ücretsiz olarak verilebilmesi için gerekli çalışmanın yapılması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan bir engel olup olmadığının araştırılması, görüşmelerin gerçekleştirilmesini için Ahmet Dursun KAHRAMAN ve İlden KİBAR’ın görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 094

Basımı tamamlanan 2021 yılı oda ajandalarımızın birim üye sayılarımız belirlenerek birimlerimize dağıtımının yapılması, aidat yükümlülüğü bulunmayan üyelerimize birimlerimiz tarafından kargolanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 095

Mali durumumuzun web sayfasında yayımlanabilmesi için hazırlık çalışmalarının tamamlanması, finansal öngörüler (projeksiyon) çalışmalarının bir an önce yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 096

Henüz devam eden Temsilcilik Yönetim Kurulları atamaları sürecinin tamamlanmasının ardından Temsilciliklerimizle Oda Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmek üzere düzenli toplantılar yapılması için planlama gerçekleştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 097

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne resmi yazı gönderilerek;

Sağlık Bakanlığı tarafından uzaktan Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi verilmesi kararının gözden geçirilmesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası olarak ilgili mevzuattan kaynaklanan eğitim verme haklarımız göz önünde bulundurularak konu ile ilgili işbirliği taleplerimizin dikkate alınması ve Odalarımızın eğitim düzenlemesine izin verilmesi taleplerimizin iletilmesi; aksi durumlarda haklı gerekçeli taleplerimiz ile ilgili hukuki haklarımızı savunacağımızın belirtilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 098

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelge kapsamında; 20.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının; şehir dışı iş seyahatlerinde bulunan Çevre Mühendisi meslektaşlarımızı olumsuz etkilemesi sebebiyle, çevre denetim firmaları ve sektörde yer alan çevre firmalarında çalışan Çevre Mühendislerinin de genelgedeki istisna kapsamında olan meslek grupları arasında yer alması talebimizin değerlendirmeye alınması hususunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmi talepte bulunulmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 099

Odamız tarafından üyelerimize iletilen SMS paketinin dolması sebebiyle; NETGSM firmasından 250 bin adet SMS alınmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 100

21 Kasım 2020 tarihli OYK toplantısı 56 no’lu kararı ile alınan; 15. Olağan Genel Kurul kararları doğrultusunda, Odamız eğitimlerinde eğitmen olarak görev alan asil ve yedek Oda, Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyelerine eğitmen ücreti ödenmemesine kararına ilişkin olarak Karar tarihi öncesine ait Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek eğitmen ücretlerinin Oda aidatları bulunuyorsa öncelikle aidatlarına mahsup edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar: 101

24 Kasım 2020 tarih ve 1732 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu'nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu oluşturulacağı, Söz konusu çalışma grubunda; OHAL ilanı ardından yayımlanan KHK’lar ile ihraç edilen meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların raporlaştırılması, TMMOB bünyesinde bulunan ihraç verilerinin güncellenmesi, mücadele programı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacağı bildirilerek Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize iletilmesi talebi üzerine;

TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubunda Odamızı temsil etmek üzere Ozan Devrim YAY’ın görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 102

Odamız 15. Dönem Bilim Danışma Kurulu’na Ozan Devrim YAY’ın eklenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar: 103

Üyelerimizin mevcut durumlarını tespit etmek, genel profili öğrenebilmek amacıyla anket çalışması yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar:  104

TMMOB tarafından 24 Kasım 2020 tarihli ve 1740 sayılı yazı ile TMMOB Yönetim Kurulu’nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında TMMOB Sanayi Çalışma Grubu oluşturulacağı ve söz konusu çalışma grubunda, Ülke sanayimizin durumunun tespit edilmesi, görüş oluşturulması ve rapor hazırlanmasına yönelik çalışmalar  yapılacağı ifade edilerek TMMOB Sanayi Çalışma Grubu’nda Odamızı temsil etmek üzere belirlenecek üyelerimizin iletilmesi talebi üzerine, Odamız adına sözkonusu çalışma grubunda görevlendirilmek üzere 83 sicil numaralı üyemiz Mehmet Rıfat GÖKSU görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 105

TMMOB tarafından 24 Kasım 2020 tarihli ve 1719 sayılı yazı ile TMMOB Yönetim Kurulu’nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında TMMOB LPG Çalışma Grubu oluşturulacağı ve söz konusu çalışma grubunda, 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’na göre LPG piyasasında görev yapan personele verilecek ülke genelindeki eğitim ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve yaşanacak sorunların hızlıca çözümlenebilmesine ilişkin çalışmalar  yapılacağı ifade edilerek TMMOB LPG Çalışma Grubu’nda Odamızı temsil etmek üzere belirlenecek üyelerimizin iletilesi talebi üzerine, Odamız adına sözkonusu çalışma grubunda görevlendirilmek üzere 1216 sicil numaralı üyemiz Doğan YILDIRIM ve 1714 sicil numaralı Bertan BAŞAK’ın görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 106

Bursa Şubemizin 15.12.2020 tarih ve 2020.ÇMO.BRS.0161 sayılı yazısı ile; Odamız tarafından gerçekleştirilen Tıbbi Atık Personeli Bilgilendirme Eğitimleri sonunda katılımcılara verilen sertifika, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 23.maddesinde belirtilen Yetki Belgesi yerine kullanılamamaktadır. İlgili mevzuatta tanımlanan söz konusu eğitimlerin Odamız tarafından verilmesi ve verilen sertifikaların geçerli kılınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuruların yapılması talepli yazısı değerlendirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığından randevu talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 107

İzmir Şubemizin 22.12.2020 tarih ve 2020.ÇMO.İZM.0580 sayılı yazısı ile iletilen; Odamız tarafından verilen Gürültü eğitimlerinin çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilmesi talebi için ÇŞB Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü’nden randevu talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 108

Odamız üyelerine yönelik gerçekleştirilecek eğitimler hususunda firmalar ile yapılacak protokoller için SÜMER birimimiz tarafından tip protokol hazırlanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 109

Temsilcilik atamaları öncesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen üye toplantılarına katılım sağlamak amacıyla İzmir Şubemiz tarafından iletilen talebin, toplantıların verimliliğini etkilememek adına uygun olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar: 110

Yönetici Sorumluluk Sigortasının yenilenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 111

Gaziantep Bölge Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 19 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısında Gaziantep Bölge Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemiz aday olmak istediklerini belirtmişlerdir.

Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu:

1498 - Yusuf ACAR

3065 - Mehmet BOZKURT

3066 - Dede DEMİR

3297 - Mehmet Fuat KILIÇ

3382 - Meltem NEYAL

5382 - Mehmet Fahri KAV

10005 - Olgaç SÜRMELİHİNDİ

Karar: 112

Aydın İl Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısında Aydın İl Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemiz aday olmak istediklerini belirtmişlerdir.

Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Aydın İl Temsilciliği Yönetim Kurulu:

331 - Okan YILDIZ

1564 - Orhan YILDIZ,

3834 - Nilgün BÖCEKLİ

7046 - Ozan ÇITIR

11802 - Yalçın BARAN,

14453 - Luman LUMANOĞLU

14807 - Songül YILDIZ

Karar: 113

Diyarbakır Bölge Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 26-27 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak toplantı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısı ve eğilim yoklamasında Diyarbakır Bölge Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemizin isimleri belirlenmiştir. Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Diyarbakır Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu:

6209 - SÜLEYMAN ZEKİ ASLAN

6837 - CANFİDAL BOLDAŞ

6879 - ERCAN PADİR

6948 - FEYAT AZİZOĞLU

12357 - ZOZAN KETENALP

12708 - FATMA AKGÜN

13956 - NUJİYAN YILDIRIM

Karar: 114

Trakya Bölge Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 07 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısında Trakya Bölge Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemizin isimleri belirlenmiştir. Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Trakya Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu:

3213 - Pınar TABAK

6177 - Ecem DEMİREL KIZILASLAN

9074 - Demet YARŞI

9794 - İlker TÜRKYILMAZ

10728 - Ahmet Kerem ÇİLİNGİR

11587 - Emre GÜNEY

13094 - Betül SÜEL ALTAN

 

Karar: 115

15. Dönem Çalışma raporunun birimlerden gelen görüş ve önerilerde değerlendirilerek uygunluğuna, web sayfamızda yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar: 116

Odamız mali müşaviri Doğan KAHRAMAN ile; mali işler ve muhasebe danışmanlığı, KDV beyannamelerinin düzenlenmesi , Muhtasar/SGK beyannamelerinin düzenlenmesi kapsamında alınan hizmet bedelinin 2021 yılı için 3000TL/ay olarak belirlenerek sözleşmenin yenilenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 117

Bir sonraki toplantının 13 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

16.02.2021 00:00
Okunma Sayısı: 337