TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:80

Giriş

Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKA-DER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Tüketici Hakları Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan `Su ve Yaşam Raporu`, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi`nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Dosyalar