TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO ANKARA ŞUBESİ

Yayın No:2009-2

Giriş

709

İcindekiler

5 Haziran 2009 itibariyle Ankara‘nın çevre açısından mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri ile 2008-2009 döneminin değerlendirilmesi.