TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO YÖNETİM KURULU

Yayın No:2009-9

Giriş

709

İcindekiler

5 Haziran 2009 itibariyle Dünya‘da ve Türkiye‘deki çevre sorunları, çözüm önerileri ile 2008-2009 döneminin çevre açısından değerlendirilmesi.