TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO İstanbul Şubesi

Yayın No:2009-3

Giriş

698

İcindekiler

5 Haziran 2009 itibariyle İstanbul‘un çevre açısından mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri ile 2008-2009 döneminin değerlendirilmesi.