TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Me32 Asbest Atıkları Envanter Analizi Ve Denetimi Eğitimi
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

6 SAAT

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler