TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Me13 Çevre Kanununca Alınması Gereken Izin Lisans Ve Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Ve Atık Hareketleri Eğitimi
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler