TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Eğitimin Amacı

17 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan "SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile Türkiye‘de Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması uygulanmaya başlanacaktır. 22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan "SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ" ile sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. . Bu kapsamda ÇMO tarafından düzenlenmekte olan eğitim ile yönetmelik kapsamında giren tüm tesislerin ve bu alanda faaliyet gösterecek kuruluşların kısa süre sonra uygulanmaya başlanacak yöntemler konusunda ve uluslararası standartlar hakkında bilgi edinmeleri ve yönetmelik uygulanmasına hazırlıklı olmaları amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİMİN AMACI VE FAYDALARI:

Eğitim sonucunda katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

 

·         İklim Değişikliği Politikaları ve Uluslararası Müzakereler

·         Esneklik Mekanizmaları

·         Karbon Piyasaları

·         Gönüllü Karbon Piyasaları

·         Emisyon Ticareti Sistemleri

·         Çeşitli Ülkelerdeki ETS Yaklaşımları

·         Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Prensipleri

·         17 Mayıs 2014 tarihli Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi hakkında Yönetmelik prensipleri detayları

22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ prensipleri detayları

 

Eğitimin İçeriği

1. GÜN

 

1.     İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

a.     İklim değişikliği olgusu

b.     IPCC - senaryolar, bilimsel temeller (sera gazları, gwp, küresel emisyon kaynakları)

c.     Ülkelere göre sera gazı emisyon (tarihsel ve son yıl durumu)

d.     Sözleşme ve protokol (prensipler, yükümlülükler, gruplar, organlar, cop/mop)

e.     Esneklik mekanizmaları

f.      Müzakereler (ülkelerin genel pozisyonları, bali-katar toplantıları ve sonrası)

 

 

2.     TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI

a.     Sözleşme ve protokole katılım süreci

b.     Ulusal idari yapı (İDKK, çalışma grupları, ÇŞB vs)

c.     İDES ve İDEP (genel amaç, sektörler, örnek eylemler vb.)

d.     Müzakere pozisyonu

 

3.     EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ

a.     Proje ve piyasa temelli sistemler

b.     CDM/JI/VER piyasa verileri

c.     küresel ets sistemleri (dünya haritası) ve bağlantılar

d.     ETS‘lerin temel öğeleri (kapsam, tahsis, MACCs ...)

e.     CCX, NZ-ETS, AU-ETS, BOCM, EU-ETS

f.      EU-ETS

                                                  i.    Tarihçe ve genel prensipler

                                                 ii.    2003/87/EC ve MRV-A yönetmelikleri

                                                iii.    Uygulama takvimleri (yıllık)

4.     ETS OYUNU

5.     İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (1. Bölüm)

a.     AB-MRV sistemi genel prensipleri

b.     Kapsam (sektörler, alt sınırlar,vb )

c.     Tesis ve kaynak akış kategorileri

d.     Kademeler ve belirsizlikler

e.     izleme yöntemleri (hesaplama/ölçüm, standart/kütle dengesi, kademesiz yöntem, asgari yöntem)

f.      makul olmayan maliyetler ve teknik olarak uygulanabilirlik

g.     izleme planları ve yıllık emisyon raporları (kapsam, vb)

 

6.     Soru ve Cevaplar (1 saat)

2. GÜN

 

7.     İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (2. Bölüm)

a.     Hesaplama temelli yöntem

                                                  i.    Temel prensipler

                                                 ii.    Faaliyet verilerinin izlenmesi

                                                iii.    Hesaplama faktörleri

b.     Ölçüm temelli yöntem

                                                  i.    Temel prensipler

                                                 ii.    SEÖS

8.     İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (3. Bölüm)

a.     Raporlama ve doğrulama prensipleri

                                                  i.    Rapor içreği ve raporlama prensipleri

                                                 ii.    Doğrulayıcılar ve doğrulama döngüsü

b.     Örnekler

                                                  i.    Enerji hesap örneği

                                                 ii.    Proses hesap örneği

                                                iii.    CEMS örneği

                                                iv.    Belirsizlik Hesaplaması

 

9.     ÖRNEK İZLEME PLANI ÇALIŞMASI

 

10.   SG EMİSYON TAKİP YÖNETMELİĞİ

a.     Temel prensipler

b.     Kapsam

c.     İzleme ilkeleri

d.     Doğrulayıcılar

e.     Doğrulama işlemleri

f.      Raporlama

g.     İkincil düzenlemeler

Soru ve Cevaplar

 

Eğitmen Bilgisi

Eğitime Katılım Şartları

Eğitim Ücreti

ÇMO Üyeleri : 600 TL BTB‘li Firmalarda Çalışanlar : 750 TL Diğer : Bu kapsamdaki kişilerin şubemizle iletişime geçmesi gerekmektedir. Eğitime katılım sağlayacak üyelerimizin 2014 yılı dahil olmak üzere aidat borçlarının olmaması gerekmektedir. Eğitim ücretini Türkiye İş Bankası Seyhan Şb.6041-119487 IBAN : TR68 0006 4000 0016 0410 119487 nolu hesap numarasına yatırabilirsiniz.

Eğitim Yeri

30.08.2014 - 31.08.2014 ADANA TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Reşatbey Mah.62006 Sk.Görmüş Apt. No:13 Kat:3/3 Seyhan/ADANA
İletişim Bilgileri

Adres: REŞATBEY MAHALLESİ 62006 SOKAK GÖRMÜŞ APT NO 13 KAT 3/3 SEYHAN - ADANA

Telefon 1: +90 322 4585545

Faks: +90 322 4595545

Gsm: +90 533 5154835

e-Posta: