TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Eğitimin Amacı

27.01.2005 tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in uygulayıcı personel başlıklı 10. maddesinde; uygulama yapacak personelin "Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur" denilmektedir.

Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden eğitime gelen katılımcıların, Biyosidal ürün uygulama teknikleri ve uygulamada dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirilerek sertifikalandırılması sağlanacaktır.

 

Eğitimin İçeriği

 • Kişisel Koruyucu Donanım
 • Kişisel Koruyucu Donanım Uygulama
 • Koruyucular
 • Biyosidal Ürünlerin Etkileri
 • Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler
 • Kişisel Alanlarda ve Umumi Alanlarda Kullanılan Dezenfektanlar ve Biyosidal Ürünler
 • İçme Suyu Dezenfektanları
 • Haşere Kontrolü için Kullanılan Biyosidal Ürünler
 • Rodentisitler
 • Ev Sinekleri
 • Larvasitler
 • Sivrisinekler
 • Tatarcıklar
 • Hamamböceği
 • Kene
 • Diğer Halk Sağlığı Zararlıları
 • Akut Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Antidotlar
 • Taşıma Teknikleri
 • Biyosidal Ürün Etiketleri ve Ürün Tipleri
 • Kronik Zehirlenme
 • Biyosidal Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Kullanımı
 • Uygulama Araçları
 • Sertifika Yeterlik Sınavı

 

Eğitmen Bilgisi

Eğitime Katılım Şartları

Eğitim Ücreti

Eğitim ücreti:250 TL Sertifika ücreti: 20 TL

Eğitim Yeri

18.03.2020 - 20.03.2020 BURSA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ
Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:8 Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Kat:1 Nilüfer/BURSA

İletişim Bilgileri

Adres: ODUNLUK MAHALLESİ AKADEMİ CADDESİ NO 8 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ (BAOB)-- KAT 1 NİLÜFER - BURSA

Telefon 1: +90 224 4523887

Gsm: +90 530 1087018

e-Posta: