TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Eğitimin Amacı

27.01.2005 tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in uygulayıcı personel başlıklı 10. maddesinde; uygulama yapacak personelin "Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur" denilmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden eğitime gelen katılımcıların, Biyosidal ürün uygulama teknikleri ve uygulamada dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirilerek sertifikalandırılması sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Kişisel Koruyucu Donanım
 • Kişisel Koruyucu Donanım Uygulama
 • Koruyucular
 • Biyosidal Ürünlerin Etkileri
 • Dezenfektanlar
 • Genel Biyosidal Ürünler
 • Akut Zehirlenmeler
 • Temel Yaşam Desteği
 • Temel Yaşam Desteği Uygulama
 • Antidotlar
 • Taşıma Teknikleri
 • Haşere Kullanımında Kullanılan Biyosidal Ürünler
 • Diğer Biyosidal Ürünler
 • Biyosidal Ürün Etiketi Değerlendirme
 • Kronik Zehirlenme
 • Biyosidal Ürünlerin Depolanması ve Taşınması
 • Uygulama Araçları
 • Sertifika Yeterlik Sınavı

Eğitmen Bilgisi

DR.FEHMİ TÜRKER
NEŞE CİHAN
BEYZAT OSMANOĞLU
ASLI CANSU ELİTAŞ

Eğitime Katılım Şartları

Eğitim Ücreti

Eğitim Ücreti: 250 TL`dir. Ayrıca sınavdan başarılı olunması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından 12 TL Sertifika Ücreti Alınacaktır.

Eğitim Yeri

04.05.2018 - 06.05.2018 BURSA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBE
Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:8 Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi (BAOB) Kat:1 Çevre Mühendisleri Odası Nilüfer/BURSA

İletişim Bilgileri

Adres: ODUNLUK MAHALLESİ AKADEMİ CADDESİ NO 8 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ (BAOB)-- KAT 1 NİLÜFER - BURSA

Telefon 1: +90 224 4523887

Gsm: +90 530 1087018

e-Posta: