TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Eğitimin Amacı

 

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" 13.Maddesinde "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.

 

Eğitimin İçeriği

 

"Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlayıcısı Eğitimi" 19-20-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirecektir.

Katılımcılar, NBC Belgelendirme Ltd. Şti  tarafından, 22 Nisan 2017 tarihinde yapılacak sınav sonucunda başarılı olurlar ise TÜRKAK akreditasyonu kapsamında "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" Sertifikası alabileceklerdir. Güvenlik Bilgi Formlarını doldurabilmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği bu sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

 

Eğitmen Bilgisi

Eğitime Katılım Şartları

 

  • Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

 

  • Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

 

  • Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

 

  • Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

 

  • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

 

Eğitim sonrası sınav için gerekli belgeler:

 

  • Diploma fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Tecrübe şartı aranan adaylar için iş tecrübesini gösterir belgeler

 

Eğitim Ücreti

ÇMO Üyeleri:1000,00 TL Diğer:1300,00 TL

Eğitim Yeri

19.04.2018 - 22.04.2018 BURSA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBE
Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:8 Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Kat:1 Nilüfer/BURSA

İletişim Bilgileri

Adres: ODUNLUK MAHALLESİ AKADEMİ CADDESİ NO 8 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ (BAOB)-- KAT 1 NİLÜFER - BURSA

Telefon 1: +90 224 4523887

Gsm: +90 530 1087018

e-Posta: