TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

AB Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi (TR03-EN-01) kapsamında hazırlanan Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği Taslağınahttp://www.havakalitesi.cevreorman.gov.tr/turkish/lcp/presentations/draftregulation_lcp_tr.pdf adresinden ulaşabilirisiniz.

Tüm Oda Mevzuatı »