TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre Danışmanlık Asgari Ücret

Odamız uzun süredir Çevre Danışmanlık Hizmetleri`nde yaşanan sorunlara çözümler üretmek adına çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda danışmanlık hizmeti faaliyetlerinin ücretlendirilmesinde sorunlar olduğu, fiyatların oldukça düşük olduğu ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediği, çevre mühendislerinin çalışma koşulları ve özlük haklarında sorunlar yarattığı, meslektaşlarımız ve firmalar ile tespit edilmiştir. Firma temsilcilerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantılar düzenlenmiş, meslektaşlarımızın da görüşleri alınarak  ilk kez  2012 yılında  Odamız tarafından yayımlanan asgari fiyat tarifesi güncellenmiştir.

 

2018 yılının başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü` nün talebi üzerine, Oda Yönetim Kurulumuz ile konu hakkında tekrar görüşme yapılmıştır.  Bu kapsamda oluşturulan asgari fiyat tarifesi  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü`ne iletilmiştir.

 

Odamız söz konusu ücret tarifesinin takibi konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu her platformda birçok defa dile getirmiştir. Deneyimler ve çevre danışmanlık firmalarının, meslektaşlarımızın ve Bakanlığın görüşleri doğrultusunda Odamız tarafından her yıl güncellenecek olan fiyat tarifesinin yapılacak olan bir mevzuat düzenlemesi ile zorunlu hale getirilmesinde yarar olacağı görüşünü bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

 

Firmaların ve meslektaşlarımızın asgari fiyat tarifesine sahip çıkmasına büyük ihtiyaç olduğunu da yine belirtmek isteriz.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu 

 

 

Odamız tarafından hazırlanan Çevre Danışmanlık Hizmetleri 2020 Yılı Fiyat Tarifesine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.