TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ETKİN BİR STRATEJİK PLAN SÜRECİ SAĞLIKLI BİR ÇEVREYİ ÖNGÖRÜR
Mersin Şube 04.07.2019 (Son Güncelleme: 04.07.2019 14:44:58)

 

Etkin Bir Stratejik Plan Süreci Sağlıklı Bir Çevreyi Öngörür

  

Stratejik planlama bir kurumun uzun dönemli performansını belirleyen yönetsel kararlar ve faaliyetler seti olarak görülmektedir.  Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları eylem planları, programlar ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmektedir.

Bilindiği üzere stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereğince ülke genelinde yerel seçimler sona erdikten sonra yeni dönem belediye yönetimleri stratejik plan hazırlama çalışmaları başlatıp ilk altı aylık süreçte belediye meclislerince kabul edilerek 5 yıllık hizmet, plan, proje ve hizmet kalemlerini detaylı olarak ele alarak planlama yapmaları gerekmektedir.

Belediyelerde stratejik planları faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal, bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve stratejilerde yer alan ve idarelerin sorumluluğunda olan politika, amaç, hedef, tedbir ve eylemler gözetilerek hazırlanarak uygulanan planlar olarak ele alınmaktadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeler, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli plan, proje ve performans göstergeleri dikkate alarak hazırlamaları esastır.  

Stratejik plan hazırlama aşamalarından en önemli aşama durum analizi (mevcut durumun belirlenmesi) verilerinin ortaya konulmasıdır. Kentin güçlü ve zayıf yanları ile birlikte fırsat ve tehditlerini iyi tespit edilerek stratejik planlamaların yapılması gerekmektedir.

Çevre sorunlarının sistemler üstü niteliği gereğince yerel düzlemde çevre sorunların ele alınıp stratejik planların bu düzlemde hazırlanması elzem olmaktadır. Bugün gelinen noktada kümülatif niteliğiyle Mersin yerelinde çevre sorunları gündemimizin ilk sıralarına oturmaktadır. İlimizde yaşanan kentleşme ve kentsel dönüşüm süreçleri, içme suyu durumu ve su kirliliği potansiyeli, yaşanılan hava kirliliği sorunu, doğal afetler ve yıkıcı etkileri, taş ocakları ve maden ocaklarının potansiyel durumu, balık çiftlikleri ve enerji yatırımları kentimizin gündeminde yer alan önemli sorunlar arasındadır.

Özellikle küresel bir sorun olan ve bölge olarak yer aldığımız Akdeniz Havzasında ciddi oranda etkisini gösteren İklim değişikliği ve alınacak önlemler yol ve güzergâhların belirlenmesi son derece önemlidir. Kent olarak iklim değişikliğini ciddi düzeyde tartışıp hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerin önümüzdeki dönem stratejik planlarında yer alması gerekmektedir. 

Sonuç olarak; büyükşehir ve ilçe belediyelerin stratejik planların hazırlanması süreçlerinde yerel çevre sorunlarını ele alıp özellikle iklim değişliği ile ilgili mevcut durumu paydaşlarla birlikte tespit edip planlama sürecine aktarılması son derece önemli olup kent yararına olabilecek bir planlama süreci sağlanması gerekmektedir.

 

 

Sinan CAN

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 28