TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI
Genel Merkez 04.04.2019 (Son Güncelleme: 04.04.2019 13:54:03)

TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI PROGRAMI

6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  

TARİH: 12 NİSAN 2019

  

09.30 - 10.00 KAYIT

 

10.00 - 10.30 AÇILIŞ KONUŞMASI

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

  

10.30 - 10.50 KONUK KONUŞMACILAR

  

10.50 - 11.20 BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU SUNUMU ( tematik sunum)

 

11.20-11.30 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KOMİSYONU SEÇİMİ

  

11.30 - 12.45  1. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Niyazi KARADENİZ

                     ATÖLYE 1 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

                     6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri

Alt Konu Başlıkları

a)   Bilirkişilik Temel Eğitimleri: Niteliği, İçeriği, Süresi

b)   Bilirkişilik Güncelleme Eğitimleri: Niteliği; İçeriği; Süresi

c)    Mesleki Alanlara Yönelik Eğitimler ve Belgelendirme

 

12.45 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

  

13.30 - 14.45  2. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Ali EKİNCİ

                     ATÖLYE 2 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

                     6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları

  

Alt Konu Başlıkları

a)   Uzmanlık Alanları

i-          Temel ve Alt Uzmanlık Alanları

ii-        Uygulama Alanları

b)   Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerde Aranan Nitelikler, Kriterler

c)    Bilirkişilik hizmetinde Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Dosya Sayısı, dağılımı

14.45 - 15.00 ÇAY ARASI

 

15.00 - 16.15  3. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Petek ATAMAN

                     ATÖLYE 3 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

          6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul şartları

Alt Konu Başlıkları

a)    Bölge Kurullarına UYAP üzerinden veya doğrudan yapılan başvurular

b)    Başvuruların değerlendirilmesi; Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması; Bilirkişilikten men 

c)    Bilirkişilerin Denetimine ve Performansına İlişkin Usul ve Esaslar

d)    Bilirkişilik Hizmet Bedellerinin tespiti

  

16.15 - 16.30 ÇAY ARASI

  

16.30 - 19.00 FORUM

Forum Yöneticisi: Ali Fahri ÖZTEN

Atölye Sözcüleri, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Meslek Odaları Temsilcilerinin katılımıyla    

Okunma Sayısı: 184
Fotoğraf Galerisi