TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ALİAĞA`DAKİ TERMİK SANTRALLER:DAHA KAÇ TANE MAHKEME KARARI GEREKECEK?
Izmir Şube 05.03.2019 (Son Güncelleme: 05.03.2019 16:20:56)

 

ALİAĞA‘DAKİ TERMİK SANTRALLER

DAHA KAÇ TANE MAHKEME KARARI GEREKECEK?

BASINA VE KAMUOYUNA


Bugün burada; Aliağa`daki iki ayrı termik santralı hakkında mahkemelerin verdiği iptal kararlarını paylaşmak ve bölgemiz için önemli bir kirlilik kaynağı olan İzdemir Enerji II termik santralinin mahkeme kararlarını umursamadan çalışmaya devam ettiğini hatırlatmak için toplandık. 
• "SocarPower Termik Santrali Entegre Projesi" ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 10.07.2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu; İzmir 3.İdare Mahkemesi`nin 21.12.2018 tarihli kararı ile (EK-1). 
• İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesi için verilen 19.02.2016 tarihli ÇED olumlu kararı da İzmir 1.İdare Mahkemesi`nin 07.01.2019 tarihli kararıyla iptal edildi (EK-2). 
Her iki mahkeme kararı da, termik santral projelerinin bütün olarak ve kül ve cüruf atıklarıyla bölgenin orman varlığı, faunası, tarım alanlarında yaratacağı çevresel olumsuz etkilere dayanmakta bu hususa özel bir vurgu yapmaktadır.

Ancak, bilirkişi raporlarına göre asıl sorun Aliağa ve çevresinin kapasitesinin çok üzerinde kirletici tesis barındırdığı gerçeğidir.

Bilirkişilere göre; "…bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesi şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık" taşıyacaktır.

Bu ve benzeri pek çok bilimsel değerlendirme ve uyarılara, verilmiş olan pek çok mahkeme kararına rağmen, 2009/7 sayılı genelge bahane edilerek mahkeme kararları yok sayılmakta adeta çöpe atılmaktadır. Nitekim, İzdemir Enerji Santralı-II Termik Santralı faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Üstelik, söz konusu termik santralın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının dahi olmadığını vurgulamak istiyoruz.

Çevre sağlığını, canlı yaşamını, hukuku yok sayan bu olumsuz örnek, yeni yeni kirletici tesislerin önünü açmaktadır. Sunduğumuz mahkeme kararları ile ÇED olumlu kararları iptal edilen projeler bunlardan sadece iki tanesidir.

Oysa halen faaliyete devam eden kirletici endüstri tesisleri nedeniyle Aliağa`nın ve bölgenin sağlıklı yaşamı tehdit altındadır. Böylelikle bölge, denizi, kıyıları, ormanları ve tarım alanları, insanları ve diğer canlılarıyla "sessiz ölüm"e mahkum edilmiş durumdadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na; İzmir Valiliğine ve diğer görevli kamu kurum ve kuruluşlarına buradan bir kez daha sesleniyoruz 
• Görevinizi yapın, 
• Mahkeme kararlarını derhal ve eksiksiz uygulayın, 
• Aliağa`daki hukuksuz olarak çalışan termik santrali kapatın, 
• Yeni kirletici faaliyetlere izin vermeyin, 
• Aliağa, Bozköy, Yeni Foça, Menemen Hava Ölçüm İstasyonları verilerini açıklayın.

İzmir Milletvekillerine sesleniyoruz;
• Aliağa`nın çevre karnesinin çıkartılması, alınacak önlemleri araştırmak ve tespit etmek için Meclis Araştırması isteyin

İzmir`in yerel yönetimi için 31 Mart seçimlerinde aday olanlara sesleniyoruz; 
• Aliağa`dan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için ne yapacağınızı açıklayın

Tüm İzmirlilere sesleniyoruz; 
• Unutmayın ki 29 yıl önce Konak`tan Gencelli`ye oluşturulan insan zinciri sayesinde o zaman gündemde olan termik santral projesi iptal edilmişti, 
• Siz HAYIR derseniz, kimse sizin sağlığınızı hiçe sayamaz, 
• Bugünümüz ve geleceğimiz için sessiz kalmayın, itiraz edin, sağlıklı ve dengeli yaşamı savunma mücadelemizde yanımızda olun.

İZMİR BAROSU
İZMİR TABİP ODASI
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE ŞUBESİ
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ
EGEÇEP(EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU)
EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MENEMEN ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOP.
MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI
MENEMEN SANATKARLAR ESNAF ODASI
MENEMEN ESNAFLAR ODASI
MENEMEN ŞOFÖRLER OTOMOBİLCİLER ODASI
MENEMEN TİCARET ODASI
MENEMEN ZİRAAT ODASI
DAVACI YURTTAŞLAR

Okunma Sayısı: 88
Fotoğraf Galerisi