TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ŞUBEMİZDE “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara Şube 13.11.2018 (Son Güncelleme: 13.11.2018 13:54:43)

 

"Bilirkişilik Yönetmeliği", 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Yönetmelik hükümlerinden Madde 33‘e konu "Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi" başlığında yer alan 1. ve 2. bendler ve  11.08.2017 tarih ve 29.E.126 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın 169 no‘lu Genelgesi kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘na meslek Odamız adına eğitim yetkisinin verilebilmesi hususunda başvurusunda bulunulmuştur.  Başvurumuz, Mevzuatlar kapsamında değerlendirilmiş ve "Temel Bilirkişilik Eğitimi Düzenleme Yetkisi"nin alınmasına hak kazanılmıştır.

 

18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplamda 24 ders saatinden oluşan "Temel Bilirkişilik Eğitimi" 8-9-10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Şubemiz eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

Meslektaşımız Sayın Beyhan DÖNMEZ, eğitimin dördüncü günü uygulamalı sunum yaparak sunumlarını örnek raporlar üzerinden gerçekleştirmiştir. DÖNMEZ, bilirkişilik uygulamalarında karşılaşılacak soru ve sorunlar üzerine pek çok bilgiyi yasal dayanaklarla katılımcılara aktarmıştır.

 

Eğitimin diğer günleri ise Dr. Sayın Cenk AKİL, Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması ve Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları, Bilirkişilik İlkeleri, Bilirkişilik mevzuatları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

 

Eğitim sürecinde ve sonrasında yapılan anketler ve katılımcılarla yapılan birebir görüşmelerde, olumlu geri dönüşler alınmış ve eğitime katılan meslektaşlarımız, memnuniyetlerini dile getirmişlerdir sözlü ve yazılı olarak Şubemize iletmişlerdir.

 

Eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Sertifikaları" takdim edilmiştir.

 

Eğitime katılan meslektaşlarımıza, eğitmen olarak katılan sayın Cenk AKİL ve meslektaşımız sayın Beyhan DÖNMEZ‘e ve eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Şube Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

 

 

Okunma Sayısı: 106
Fotoğraf Galerisi