TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MERSİN ÇEVRE KONGRESİNE HAZIR
Mersin Şube 26.02.2018 (Son Güncelleme: 26.02.2018 15:34:39)

MERSİN ÇEVRE KONGRESİNE HAZIR

"Biz mi Çevreye Adapte oluyoruz Çevre mi Bize? "

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ile Mersin Üniversitesi Çevre Topluluğu işbirliğiyle bu yıl 6.‘sı düzenlenen "Mersin Çevre Kongresi" 02-03 MART 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir. Toplumun çevre bilincini arttırmak ve çevre örgütlülüğünü oluşturmayı amaçlayan kongrenin açılışı 02 Mart 2018 Cuma günü 10.00 da Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi‘nde gerçekleşecektir.

Doğal ve sağlıklı bir çevrede yaşamak her canlının hakkıdır. Çevre sorunlarının gittikçe arttığı ve her gün bir yenisinin bunlara eklendiği günümüzde, sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve özellikle üniversite öğrencilerinde çevresel farkındalık yaratmak Mersin Çevre Kongresinin ana temasını oluşturmaktadır.

02-03 MART 2018 tarihlerindeki gerçekleşecek olan kongremize Türkiye‘de Çevre Mühendisliği Bölümü bulunan tüm üniversiteleri ve Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonlarını davet etmiş bulunmaktayız.

Türkiye‘nin çevre ile ilişkili alanlarda çalışma yapan ve bilgi edinmek isteyen tüm üniversite öğrencilerinin katılımını sağlayarak, yaşanan çevre sorunlarına dair tartışma ortamı sağlamak, çözüm önerileri üretebilmek ve çözüm önerileri doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Türkiye genelinden 20‘ye yakın üniversiteden 200 çevre mühendisi öğrencisinin katılımıyla Mersin Çevre Kongresi gerçekleşecektir.

Mersin Çevre Kongresi, her yıl Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen temayla ilgili akademisyen ve öğrencilerin sunumları ile toplumun çevre bilincini arttırmak ve çevre örgütlülüğünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yıl ‘Biz mi Çevreye Adapte oluyoruz Çevre mi Bize ?‘ kongre başlığı ve "iklim değişikliği ve adaptasyon" teması ile VI. Çevre Kongresinde tartışılacak konu başlıkları ise şu şekildedir;

·         Çevre Etiği

·         Çevre Kanunu ve Politikaları

·         Çevre Kirliliği ve Geri Dönüşüm

·         Gürültü Kirliliği ve Sağlık

·         Hava Kirliliği ve Sağlık

·         Kentleşme ve Sağlık

·         Katı Atıklar ve Yönetimi

·         Su Kirliliği ve İlişkili Hastalıklar

·         Toprak Kirliliği

·         Enerji ve Çevre

·         Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri

·         Yeşil Mühendislik

·         Karbondioksit Salınımı ve Paris İklim Sözleşmesi

Mersin‘de yaşayan tüm yurttaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları, değerli basın mensuplarımızı özel oturumların, davetli konuşmacıların olduğu, sözlü sunumların yapılacağı  VI. Mersin Çevre Kongresi‘ne davet ederek, katkılarınızı sunmanız bizlere güç verip genç arkadaşlarımızın daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

Sinan CAN

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Mersin Şube Başkanı

 

 

Okunma Sayısı: 96