TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16-17-18-19 KASIM 2017 TARİHLERİNDE ŞUBEMİZDE “TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kocaeli Şube 02.01.2018 (Son Güncelleme: 02.01.2018 12:11:38)

"Bilirkişilik Yönetmeliği", 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İ

lgili Yönetmelik hükümlerinden Madde 33‘e konu "Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi" başlığında yer alan 1. ve 2. bendler ve 11.08.2017 tarih ve 29.E.126 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın 169 no‘lu Genelgesi kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘na meslek Odamız adına eğitim yetkisinin verilebilmesi hususunda başvurusunda bulunulmuştur. Başvurumuz, Mevzuatlar kapsamında değerlendirilmiş ve "Temel Bilirkişilik Eğitimi Düzenleme Yetkisi"nin alınmasına hak kazanılmıştır.

18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplamda 24 ders saatinden oluşan "Temel Bilirkişilik Eğitimi" 16-17-18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Şubemiz eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

KOÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZCAN, Eğitimin ilk üç günü, bilirkişilik uygulamalarında karşılaşılacak soru ve sorunlar üzerine pek çok bilgiyi yasal dayanaklarla katılımcılara aktarmıştır. Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması ve Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları, Bilirkişilik İlkeleri, Bilirkişilik mevzuatları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

Odamız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Beyhan DÖNMEZ eğitimin dördüncü günü Uyap başlığı altında uygulamalı sunum yaparak sunumlarını örnek raporlar üzerinden gerçekleştirmiştir.

Eğitim sürecinde ve sonrasında yapılan anketler ve katılımcılarla yapılan birebir görüşmelerde, olumlu geri dönüşler alınmış ve eğitime katılan meslektaşlarımız, memnuniyetlerini dile getirmişlerdir sözlü ve yazılı olarak Şubemize iletmişlerdir.

Eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Sertifikaları" takdim edilmiştir.

Tüm katılımcılarımıza ve Eğitmenlerimize Teşekkür Ederiz...

 

Okunma Sayısı: 96