TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ AÇILACAKTIR.

KASIM-ARALIK AYI TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ ÖN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Düzce Il Temsilciliği Şube 16.11.2017 (Son Güncelleme: 17.11.2017 09:28:36)

                                                                 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ AÇILACAKTIR.

  

KASIM-ARALIK AYI TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ  ÖN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

KONTENJAN SINIRLI OLUP AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM BİLGİLERİNDEN ÖN KAYIT TALEPLERİNİZİ İLETEBİLİRSİNİZ.

Kayıt Bilgileri

Ön kayıtlarınızı  ad, soyadı, iletişim bilgilerinizi, oda üyesiyseniz oda sicil numaranızı, eğitimin adını ve meslek bilgilerinizi belirterek

 

cmoduzce@cmo.org.tr  adresine veya

05459442468 telefon numarasına yapabilirsiniz.

 

Ön Kayıt İçin İletişim Bilgileri

Adı Soyadı: Ezgi OKUR

Tel: 0545 944 24 68

e-posta: cmoduzce@cmo.org.tr

  

  

Eğitim Adı

Temel Bilirkişilik Eğitimi

Eğitim ücreti

TMMOB Üyesi ve ÇMO Üyesi : 600 TL      Diğer : 750 TL

  

  

  

  

  

  

  

Bilirkişilik Temel Eğitimine Katılım Koşulları

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği``nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,


b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye`de iş yapma ehliyetine sahip olmak,


c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


d) TMMOB`ne bağlı üyeler için Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Diğer Oda üyeleri için ilgili Odalarından alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

 

e)  Eğitime katılacakların bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. (Mesleki deneyimin belgelenmesi gerekmektedir.)

 
f) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,


h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

Okunma Sayısı: 285