TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DÜNYA GÜNÜ

22 Nisan Dünya Günü...

Genel Merkez 21.04.2017 (Son Güncelleme: 23.04.2017 09:55:22)

22 Nisan Uluslararası Dünya Günü insanlara ekosistemin bizlere hayat sağladığını hatırlatmak, insan ve doğa arasında kapmaya başlayan bağı sağlamlaştırmak için kutlanmaktadır. Uluslararası Dünya Günü aynı zaman da bizlere sürdürülebilir yaşamı destekleyerek doğanın, sosyal yaşamın ve ekonominin bir arada sürdürülmesi gerektiğini ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğini hatırlatır. 2017 yılının Uluslararası Dünya Günü teması "Çevre ve İklim Okuryazarlığı" olarak belirlenmiştir.
İklim Değişikliği küresel ve gerçek bir problemdir ve şu anda tüm dünya bu problemle yüzleşmektedir.  İklim değişikliğinin birçok doğal kaynağımız üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bunlardan en önemlisi su kıtlığıdır. Dünyamızın içilebilir su kaynakları giderek azaltmaktadır.  Bunun yanında iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan felaketler nedeniyle göçler meydana gelmektedir. UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından verilen rakamlara göre 2008 yılından beri 22.5 milyon insan iklim ve hava koşulları sebebiyle göç etmiştir. Dünyanın birçok bölgesin de sel felaketleri ve kuraklık problemleri yaşanmaktadır. Yaşanan bu sel ve kuraklık felaketleri tarımsal üretimi de etkilemektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın verilerine göre 2002`den 2016 yılına kadar tarım arazilerinde yaklaşık %10`luk bir azalma görülmektedir. Bir taraftan bu sıkıntılar yaşanırken bir taraftan da iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkisi olan kömürlü termik santraller ülkemizde giderek artmaktadır. Greenpeace, Sierra Club ve Coalswarm`ın birlikte hazırladığı yükseliş ve çöküş raporuna göre Türkiye, planlanan kömürlü termik santrallerin tamamlanması halinde dünya sıralamasında Çin ve Hindistan`dan sonra gelerek üçüncü sırada yer alacaktır. Bu da doğaya verdiğimiz insan kaynaklı sera gazının giderek artmasına yol açacaktır. Sera gazların da meydana gelen bu hızlı artış iklim değişikliği felaketini daha geri dönülmesi zor noktalara taşıyacaktır. Tüm canlı hayatını, dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre problemlerine karşı en büyük gücümüz bütün vatandaşların bilinçlenmesi olacaktır. Bu konuda atılacak en büyük ve sağlam adımlardan birisi de okullarda çevre eğitimlerinin verilmesidir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak özellikle ilkokullarda çevre ve doğa eğitiminin müfredata konulması için komisyon kurmuş ve bu konuda çalışmalar yürütülmüştür.
Dünya günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bir defa daha çağrı yapıyoruz, doğamızı, iklimimizi korumak elimizde. Yeter ki, hep birlikte toplumun çevre sorunları ve iklim değişikliğine karşı bilinçlenmesine, ortak hareket etme alanlarının arttırılmasına katkı sağlayalım, sürdürülebilir yaşam ve kalkınma hedeflerimizi çocuklarımıza aktaralım. Biz, ülkesini, toprağını, dünyayı, doğayı, insanları seven çevre mühendisleri olarak bu sorumluluğumuzu daima yerine getireceğimizi duyuruyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 230
Fotoğraf Galerisi