TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ
Kocaeli Şube 22.03.2017 (Son Güncelleme: 22.03.2017 12:15:26)

22 Mart Dünya Su Günü

Birleşmiş Milletler tarafından yaşamın temel unsuru olan ve artan Dünya nüfusu,  sanayileşme, yapılaşma,  ormansızlaşma,  küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle daha da kısıtlı hale gelen su kaynaklarının önemine dikkat çekmek için ilan edilen 22 Mart Dünya Su gününün aynı zamanda suyun ilk defa" piyasada alım satımı yapılabilecek bir mal" olarak tanımlandığı, yani suyu da bir meta haline getirdiği bir diğer gerçektir.

Ülkemizde su tüketiminin 0/0 70 i tarımsal,0/0 20 si kentsel ve 0/0 10 u ise endüstriyel alanda gerçekleşmektedir. Dünyada ve ülkemizde giderek daha kit bir kaynak olan suyun etkin ve adil bir kullanımı olduğunu söylemek ise mümkün değildir.

Ülkemizde 32 milyar metreküp u tarımda,7 milyar metreküp u içme/ kullanmada ve 5 milyar metreküp u ise sanayide olmak üzere yılda 44 milyar metreküp su tüketimi gerçekleşmektedir. Yıllık tüketilebilir su potansiyeli ise 112 milyar metreküp olan ülkemizde kişi başına tüketilebilir su potansiyeli 1.519 m 3 civarında olup,bu değer " su azlığı " yaşanan bir ülke olduğumuzu ve bu değerin 2030 yılında 1000 m3 olacağı öngörülmekte  bu da su fakiri ülkeler sınıfına girebileceğimizi göstermektedir. Küresel iklim değişikliğine ilişkin senoryalar ülkemizin bu süreçten olumsuz yönde etkileneceğini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde üretilen atıksuyun ancak 0/0 57 si arıtılabilmektedir. İçme/ kullanma sularının ise ancak 0/0 55 lık bir bölümü arıtılmakta, kalan kısmı ise sadece dezenfekte edilerek şebekeye verilmektedir. Ayrıca şehir şebekelerinde 0/0 30 u aşan kaçaklar önemli bir ekonomik kayba yol açmaktadır.

Diğer yandan, gün geçtikçe daha kısıtlı bir kaynak haline gelen suyu ticari bir meta olarak gören anlayış, vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve yeterli suya ulaşım hakkı önünde en önemli engeli oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan değerlendirmelere göre: şişelenmiş su talebinde artış dikkat çekici boyutlardadır.2000 yılında halkımızın 0/0 20 si şişe suyu kullanırken, bu değer 2005`te 0/0 37 ye,2010 da 0/0 54 e ulaşmıştır.

Bir yanda tarımda, salma sulama gibi 5000 yıl öncesine dayanan sulama teknikleriyle büyük ölçüde su israfı yaşanırken diğer yandan şehir içme suyu şebekelerinde önemli su kayıpları devam etmektedir. Almanya‘ da 0/0 5, Finlandiya‘da 0/0 15, İtalya‘da 0/0 30 seviyesinde olan içme suyu şebekesi kayıpları ülkemizde 0/0 50 ye yakın seviyelerindedir.

Arıtılmış suların yeniden kullanımının sağlanması, şebekelerde kayıp kaçak oranlarının azaltılması,su yönetimi süreçlerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı, ileri arıtma teknolojileri, bölgesel ve havza bazlı doğru planlama ve yönetim süreçleri önem kazanmaktadır.

Şu kaynaklarımızın giderek daha kirli hale gelmesi suyu yönetemediğimiz gerçeğini de ortaya koymaktadır.

ÇMO Kocaeli Şubesi olarak, suyun, canlı tüm yaşam için vazgeçilmez doğal bir hak olduğu unutulmadan, suyun kullanımı ve korunması ile ilgili kararlar da bölge, ülke insanının yok sayılmadan ivedilikle toplumsal projeler oluşturulması gerektiğinin önemi bilinerek ve hiç akıldan çıkarılmadan; ayrıca suyu" doğal hak" olmaktan çıkarıp ticari bir mal haline getirerek sermayeye, küresel piyasaya açan politikalardan vazgeçilmesini , doğal kaynaklarımızı, halkımızın çıkarlarını ve geleceğini korumak için; kamu mülkiyeti temelinde örgütlenmiş, ulusal planlama çerçevesinde yerel kalkınmayı hedefleyen,her bireyin suya erişimine olanak sağlayan eşitsizlikleri de ortadan kaldırarak, doğayla barışık yatırımı önemseyen ulusal su politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor, halkımızın esenliğini ve doğal varlıkların korunmasını esas alan Yönetim ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi konusunda ki kararlılığımızı belirtir saygılar sunarız.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİLERİ OODASI KOCAELİ ŞUBESİ

 

 

Okunma Sayısı: 371