TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TESİSLERE YÖNELİK İLERİ SEVİYE SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI EĞİTİMİ - ERTELENDİ
Kocaeli Şube 21.03.2017 (Son Güncelleme: 28.04.2017 09:20:29)

Eğitim Adı

TESİSLERE YÖNELİK İLERİ SEVİYE SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih

29 30 NİSAN 2017

Saat

09:30 17:30

Eğitim Verileceği Yer

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Kocaeli Şubesi

Körfez Mah. Yüce Rıfat Sok. No:67  İzmit / Kocaeli

Eğitmen Bilgileri

Evren TÜRKMENOĞLU - Kimya Mühendisi

 

(BM İklim Değişikliği Uzmanı)

Eğitimin Amacı

 

EĞİTİMİN AMACI VE FAYDALARI:

 

Eğitim, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarını izlemek ve raporlamakla yükümlü tesislerin raporlama ve doğrulama süreçlerine hazırlanmalarını, tesislerde veya tesisler adına bu süreçleri yürütmekten sorumlu olacak kişilerin kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Eğitim aşağıdaki konularda bilgi sağlayacaktır:

 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulamaması Mevzuatı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Prensipleri ve Tesislerin Yükümlülükleri

Sera Gazı İzleme Planı İçeriği

Sera Gazı Emisyon Raporu İçeriği

Doğrulama Prensipleri

Doğrulayıcı Kuruluşların Yaklaşımı

Doğrulama sürecinde Tesislerin Yükümlülükleri

Doğrulama Raporu İçeriği

Sektörel örnekler

17 Mayıs 2014 tarihli Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi hakkında Yönetmelik prensipleri detayları

22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ prensipleri detayları

02 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği prensipleri detayları

 

EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILARIN AŞAĞIDAKİ KONULARDA BECERİ SAHİBİ OLMALARI BEKLENMEKTEDİR

  Emisyon Ticareti ve Ulusal İzleme, Raporlama ve Doğrulama    

  mevzuatı ile ilgisi

Tesislerin Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri

İzleme planı, emisyon raporu ve doğrulama raporu

Tesislerin yıl boyunca sera gazı emisyonlarını izleme kapsamında yapması gereken iş ve işlemler, uygulaması gereken prosedürler dahili ve kontrol risklerinin tespiti

Tesislerde veri akışı yönetimi ve kontrol faaliyetleri

Tipik ölçüm aletlerinin özellikleri, kalibrasyon ve ayar kavramları, belirsizlik hesapları

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile sera gazı emisyonlarının tespiti

İzleme sırasında oluşabilecek aksaklıklar ve mevzuata uygun çözüm yolları

Yıllık emisyon raporu hazırlanma süreci

Doğrulama süreçleri ve tesislerin doğrulayıcı kuruluşlar ile çalışma esasları

Doğrulayıcının rolü, tesis ile yürüteceği çalışmalar

Tesisin doğrulama sürecinde görevleri

Sektörel uygulama örnekleri

Eğitimin İçeriği

 

  Temel Bilgiler

  İklim Değişikliği Olgusu ve Emisyon Ticaretinin Esasları

  İzleme ve Raporlama

  Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Prensipleri

Tesis ve kaynak akış kategorileri

Kademeler ve belirsizlikler

Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve bileşik belirsizlik hesaplama yöntemleri

İzleme yöntemleri

Hesaplama faktörlerinin tespiti

Tesislerde veri yönetimi

İzleme planları ve yıllık emisyon raporları

Hesap ve ölçüm temelli izleme yöntemleri

Raporlama prensipleri

İzleme ve raporlama örnekleri

Emisyon raporu içeriği

Emisyon Raporlarının Doğrulanması

  Doğrulamanın amacı ve temel kavramlar

Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması prensipleri

Doğrulayıcı kuruluşun rolü

Güven seviyesi, önemlilik ve doğrulama riski kavramları

Stratejik analiz ve risk analizi

Doğrulayıcı kuruluş tarafından uygulanacak doğrulama yöntemleri

Tespit edilen hatalı bildirim, uygunsuzluk ve mevzuata aykırılıklar

Doğrulama görüşünün oluşturulması

Doğrulama raporunun oluşturulması

Tesisin doğrulama süreçlerindeki yükümlülükleri

 

   Mevzuat

17 Mayıs 2014 tarihli Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi hakkında Yönetmelik prensipleri detayları

22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ prensipleri detayları

02 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği prensipleri detayları

Eğitime Katılım Koşulu

·         Sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarını izlemek ve raporlamakla yükümlü tesislerin bakım, üretim ve çevre yönetim sistemi birimlerinde görev alan mühendis ve sorumlular, çevre danışmanları.

·         Tesislerde doğrulama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak mühendis ve sorumlular.

·         Eğitime sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlaması konusunda temel eğitimi almış kişilerin katılması önerilir.

Katılımcı Sayısı

20 Kişi

Eğitim Ücreti

ÇMO Üyeleri : 580 TL

BTB‘li Firmalarda Çalışanlar :  725 TL

  Diğer : 870 TL

 

Eğitim ücretini;

Türkiye İş Bankası Merkez Subesi 2400 1899008 IBAN :   TR150006400000124001899008 nolu hesap numarasına yatırabilirsiniz

  Şubemiz POS cihazına Bonus Kartınızla 4 taksitle ödeyebilirsiniz.

 

NOT I : Eğitime katılım sağlayacak üyelerimizin 2017 yılı dahil olmak üzere aidat borçlarının olmaması gerekmektedir.

NOT II : Eğitime katılım için 26 Nisan 2017  tarihine kadar ön kayıt yaptırılması ve eğitim ücretlerinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Eğitim ücretini 26 Nisan  2017 tarihine kadar yatırmayanların ön kayıtları dikkate alınmayacaktır. 26 Nisan 2017 tarihleri arası eğitim ücreti yatıracakların kontenjan bilgisi aldıktan sonra ücretlerini yatırmaları rica olunur.

NOT III : 26 Nisan 2017 tarihine kadar eğitim ücretinin en az %30 nun yada tamamının ödenmesi gereklidir.

 

Eğitim Ücretine Dahil olanlar:

·         Ders Notları

·         Başarı Sertifikası

Kayıt Bilgileri

Kayıtlarınızı 0262 323 62 73 numaralı telefondan veya cmokocaeli@cmo.org.tr  adresine adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi, oda sicil numaranızı ve eğitimin adını belirterek yapabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Körfez Mah. Yüce Rıfat Sok. No:67 İzmit /KOCAELİ

TEL: 0 262 323 62 73

         0 530 143 96 94

E-POSTA : cmokocaeli@cmo.org.tr

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 387