TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ANKAPARK İÇİN ÖNEMLİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Ankara 18. İdare Mahkemesince tayin edilen bilirkişi heyetinin raporu Odaların haklılığını kanıtlıyor…

Genel Merkez 28.02.2017 (Son Güncelleme: 28.02.2017 14:02:07)

TMMOB‘ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak yargıya taşıdığımız "Atatürk Orman Çiftliği Fuar, Panayır ve Festival Alanı‘na ilişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" (Ankapark Alanı) ile ilgili Ankara 18. İdare Mahkemesi‘nde görülen dava ile ilgili mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi heyeti raporlarını mahkemeye sunmuşlardır.

Özetle raporda:


1-    Ortaya konan uygulama imar planının dayanağı olan ve kamuoyunda AOÇ Ana Planı olarak bilinen plan iptal olduktan sonra dava konusu planın AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanunu‘na ve 2023 Başkent Nazım İmar Planı‘na aykırı hale geldiği,

2-    AOǑnin kuruluş felsefesinde "modern tarım alanları" ve "rekreasyon işlevleri" olarak iki temel hat olduğu vurgulamış ve söz konusu planla ortaya konan fonksiyonun tarımsal niteliği göz ardı ederek AOÇ kuruluş felsefesinde amaçlanandan uzak, tarımsal rolün çok önüne geçen bir rekreatif içerik ile bezendirildiği,

3-    Alanın muhakkak tarımsal niteliğinin ön plana çıkarılması gerektiği,

4-    Ankapark‘ın ticari bir işletme olarak görülebileceği ve bunun da AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanunu‘ndaki "Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz." ifadesine karşı olduğu,

5-    Önceden iptal edilen plan ile dava konusu olan planda tek farklılığın alan isimleri olduğu (Yenileme Alanı - Hayvanat Bahçesi Genişleme Sahası --->Fuar, Panayır ve Festival Alanı),

6-    Planla alana ilişkin 213.000 m2 yapılaşma öngörüsün hangi fonksiyona nasıl dağıtılacağı belirtilmediğinden olumsuz sonuçlar ortaya çıkabileceği (örneğin bu inşaat alanının tamamı ticaret için kullanılabilir ve alanda Ankamall büyüklüğünde ticari ünite inşa edilebilir, plan bu konuya ilişkin bir kısıt/öngörü içermiyor),
İfadeleri belirtilerek Ankapark‘a dayanak olan planın usulsüz olduğu Mahkemeye iletilmiştir.
Ankapark projesi ile kültürel, tarihi ve doğal mirasımız olan AOÇ`nin yok edileceğini, planlanan projenin kamu yararından uzak, rant odaklı olduğunu ve Ankara`nın asıl ihtiyacının yaşanılabilir, yeşil, doğal alanlar olduğunu birçok defa vurguladık ve bu iddialarımızın doğruluğu birçok yargı kararı ile de teyit edildi. Bugün kamuoyu ile paylaştığımız bilirkişi raporunda da kaygılarımızın ne kadar haklı olduğu görülmektedir. Haklılığımızın hukuken de teyidi anlamına gelen kararı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

TMMOB‘ye bağlı Odalar olarak AOǑde yaşanan süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğimizi, AOÇ`nin yok edilişi, toplumdan koparılışına dair atılan her adımı tarihe not düşeceğimizi ve kuşkusuz mesleki ve toplumcu sorumluluğumuzu yerine getirme gayreti içinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 387
Fotoğraf Galerisi