TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
CİNSEL İSTİSMARI MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI KABUL EDİLEMEZ

TBMM’ye sunulan tasarının geri çekilmesini talep ediyoruz…

Genel Merkez 21.11.2016 (Son Güncelleme: 21.11.2016 09:25:25)

Geçtiğimiz hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu`nda;  cinsel istismar  suçundan mağdurla failin evlenmesi durumunda cezasının ertelenmesini öngören bir önerge verildi.

Önergenin kabul edilmesi durumunda; "Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine" karar verilebilecektir.

Çocuk yaşta evliliklerin önünü açabilecek, evlilik yaşını düşürebilecek, ‘çocuk gelinlerin sayısını artırabilecek bu tasarıya şiddetle karşı çıkıyoruz.

Bugün ülkemizde işsizlik rakamları ikili hanelere çıkmışken, ülke ekonomisi ciddi anlamda sarsıntı yaşarken, ülkemizin neredeyse tamamı inşaat şantiyesine dönüşmüş, çevre sorunları giderek artmışken, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak kuraklık sorunu artık en önemli sorunumuz olmuşken, yine buna bağlı olarak tarım ve hatta hayvancılık tehlike altına girmişken, iş cinayetlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, milletvekillerimizin bu konulara kafa yorması, bu sorunlara çözüm araması gerekirken toplumsal vicdan ve evrensel hukuk ilkeleri ile bağdaşmayan böyle bir konunun gündeme getirilmesini kınıyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, kamuoyunun, Anayasaya aykırı söz konusu  önergelerle  meşgul edilmemesini, toplumsal vicdan ve evrensel hukuk ilkeleri ile bağdaşmayan bu  önergenin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 173
Fotoğraf Galerisi