TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SEVESO / BEKRA EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK...
Kocaeli Şube 26.09.2016 (Son Güncelleme: 04.10.2016 12:18:25)

30.12.2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere dair uygulama adımlarının ve ilgili AB mevzuatının irdelendiği, "AB SEVESO II&III DİREKTİFLERİ, BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - SANAYİCİYÜKÜMLÜLÜKLERİ, BİLDİRİM SİSTEMİ (SEVESO ve BEKRA) - KAZA SENARYOLARI, KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRME METOTLARI" eğitimini 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde 6 kişinin katılımı ile gerçekleştirdik.

Eğitim kapsamında; Kapsama dahil olan faaliyetler için Seveso Bildirimlerinin yapılması, BKÖP ile Güvenlik Raporu hazırlanmasına ilişkin temel yeterlilik, Büyük Endüstriyel Kaza Senaryolarının Belirlenmesi, Risk Değerlendirme Metotları ve uygulama örnekleri gibi konular ele alınarak, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiştir."

Eğitime katılan meslektaşlarımıza, eğitmen olarak katılan Sayın Coşkun KUMRU‘ya teşekkür ederiz.  

Okunma Sayısı: 72
Fotoğraf Galerisi