TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ GÖREVE DAVET ETTİ.

Çevre Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliği, Melen Suyu ve Asar Deresi`nin göz göre göre yıllardır kanalizasyon suları ile kirletilmesine son verecek olan atık su arıtma tesisleri konusunda sorumluları göreve davet etti.Konu ile ilgili basın açıklamamız aşağıdadır.

Düzce Il Temsilciliği Şube 05.05.2016 (Son Güncelleme: 26.05.2016 14:29:28)

 Çevre Kanunun 11. Maddesine göre üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve  öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde atık su arıtma tesislerini kurmak, tüm kanalizasyon sistemlerini oluşturmakla belediyeler yükümlüdürler. Özel idare ve köylere hizmet götürme birliklerinin de aynı şekilde yükümlükleri vardır. 

 

2006 yılında Çevre Kanunu`na getirilen Geçici 4. madde ile atıksu arıtma tesisini kurmamış belediyelerden 2007 yılından itibaren nüfusu, yüzbinden fazla olanlarda 3 yıl, yüzbin ilâ ellibin arasında olanlarda 5 yıl, ellibin ilâ onbin arasında olanlarda 7 yıl, onbin ilâ ikibin arasında olanlarda 10 yıl içerisinde atıksu arıtma tesislerini faaliyete alma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Düzce`de Merkez ve Akçakoca Belediyelerinin dışında atıksu arıtma tesisine sahip belediye bulunmamaktadır. Kanunda belirtilen süreler üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen Düzce`de kent ve kır nüfusunun atık suları arıtılmaksızın alıcı ortama verilmeye devam edilmektedir. Atıksu sorununun çözümlenmesi ile ilgili öncesi ve sonrası trendine bakacak olursak hiçbir iyileşme olmadığı hatta artan nüfus ve atıksu miktarı nedeni ile ibrenin aşağıya yöneldiği görülmektedir.

 

İlimiz İstanbul iline içme ve kullanma suyu sağlayan Melen Barajı havzası içerisinde yer aldığından Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde Düzce ilinde bir adet Kaynaşlı ilçesinde tekil, bir adet Yığılca ilçesinde tekil  ve bir adet de Cumayeri ilçesinde Merkezi atıksu arıtma tesisi olmak üzere 3 adet atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. Bu nedenle bu tesislerin havzanın suyunu kullanan idare tarafından yapılma beklentisi bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı`nın koordinasyonunda, Melen Alt Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanmış olup 2015/5 Sayılı "Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi" 22.08.2015 Tarihli ve 29453 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Kanununa göre bugüne kadar tamamlanması zorunlu olan atıksu arıtma tesisleri için eylem planı 2015 yılında onaylanmıştır.

 

İlimiz içme suyu havzası olmasa da atıksu alt yapı sistemleri ve atıksu arıtma tesislerinin yapılması belediyelerin, özel idarenin kanuni yükümlülüğüdür. Düzce İlinde atıksu konusunun çözümlenmesi İstanbul İçme Suyu Havzasında bulunuyor olma koşuluna bağlı bırakılmamalıdır. Düzce‘nin içmesuyu havzasında olmuş olması havzanın diğer kısıtlarının dışında atıksu ile ilgili olarak arıtılmış suyun havza dışına çıkarılması dışında ilave bir şart getirmemektedir. Kimin eliyle olursa olsun atıksu arıtma tesisleri artık yapılmalıdır.  

 

Saygılarımızla

ÇMO Düzce İl Temsilciliği Yönetim Kurulu

Bağlantılar: 
http://www.oncurtv.com/gundem/cmo-goreve-davet-etti-h120511.html
 

Okunma Sayısı: 184