TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI`NIN TEMEL GÖREVİ DURDU

Çevre mevzuatının temeli olan çed yönetmeliği uygulanamaz halde, yatırımlar durma noktasında…

Genel Merkez 21.01.2016 (Son Güncelleme: 21.01.2016 13:40:07)

Odamızın, Ekoloji Kolektifi Derneği‘nin ve yurttaşların açtığı ÇED Yönetmeliği‘ndeki kamu yararında ve çevre sorunlarını çözmekten uzak maddelerin iptali için açılan davada Danıştay 14. Dairesi yönetmeliğin temel maddelerinde yürütme durdurma kararı vermişti.

Durdurulan yönetmelik maddelerine ve yansımalarına dair açıklamaya, ÇMO`nun http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=93703&tipi=68&sube=0#.Vp-XRvmdDIU adresinden ulaşabilirsiniz.

Karar üzerine, Bakanlığın Hukuk Müşavirliği, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü‘ne yapılması gerekenler hakkında görüş verdi. 

ÇED SÜRECİNE TABİ BÜTÜN YATIRIMLAR DURMA NOKTASINDA!

Mahkemenin kararı üzerine harekete geçen Bakanlık Hukuk Müşavirliği görüşünde ilgili daireye, yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar ÇED süreçlerinin tamamının durdurulması gerektiğini belirtti. 

ÇED Yönetmeliği çevre sorunlarının çözülmesi adına en temel yönetmeliktir. Avrupa Birliği‘nde 3 defa değiştirilen ÇED Yönetmeliği ülkemizde, 7 defa baştan aşağıya her Bakan değişikliğinde yenilendi ve muafiyetler, hukuksuzluklar daha da arttırıldı. 2002 - 2015 arasında yönetmelik 5 defa baştan aşağıya değiştirildi. Yönetmelikte 20 yılda 17 defa değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin bir kısmı Odamızın açtığı davalar nedeniyle yapıldı...

Mahkemenin verdiği karar ile 25.11.2014 tarihinde yayımlanan son yönetmelik artık uygulanamaz haldedir. Bakanlığın yaptığı hata ve ben yaptım oldu yaklaşımı nedeniyle şuanda ülkemizde yatırım yapılamaz hale gelinmiştir. ÇED sürecine tabi bütün yatırımlar mahkeme kararı nedeniyle, yeni bir yönetmelik yayımlanıncaya kadar durmak zorunda bırakılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu hataları ile yatırımcıları da, kamuyu da, doğayı da mağdur etmektedir. Yatırımların çevre sorunları yaratmadan yapılabilmesi konusunda sorumluluğu olan Bakanlığın bu sorumluluğu yerine getirebilecek yönetmelikler hazırlamalıdır. Yapılan hatalar çevre sektöründe de, ülkemizin kalkınmasına katkı verebilecek yatırımcılara da, topluma da belirsizlikler sunmaktadır.

Asıl bu yaklaşım yatırımların gerçekleşmesini engellemektedir... Asıl bu yaklaşım ülkemizin gerilemesine neden olmaktadır...

Bakanlığın ivedi olarak tüm işlemleri durdurması gerekmektedir…

BAKANLIĞA SAMİMİ ÇAĞRIMIZDIR!

Mahkeme kararı ÇED Yönetmeliği‘nin kamu yararına, çevre sorunlarını çözebilme kapasitesi olan ve halkı bilgilendirmeyi hedefleyen hale getirilmesi için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz.

Mahkemelerde ÇED Yönetmeliğini tartışmak yerine masa başında ÇED Yönetmeliğini en doğru hale getirmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, Odamızın ve Çevre Mühendisleri‘nin deneyimlerinden, birikiminden yararlanmaya davet ediyoruz. "Ben yaptım, oldu" yaklaşımını acilen terk etmesini ve başta Odamız olmak üzere bütün paydaşları bir araya getirerek acilen kamu yararı ve çevre sorunlarını gözeten bir yönetmelik hazırlanmalıdır.

Ancak bu şekilde yatırımların çevre sorunlarını yaratmadan sağlıklı yapılması sağlanabilir ve yatırımcıların önündeki belirsizlikler ortadan kalkabilir. Ancak bu şekilde toplumun sağlıklı bilgi alması sağlanabilir ve çevre sorunlarının önüne geçmek adına adımlar atılabilir. 

Vakit kaybetmeden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. 

Baran Bozoğlu

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı 

Okunma Sayısı: 835