TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DÜZCE HAVA KİRLİLİĞİNE MAHKUM EDİLMEMELİ

Hava Kirliliği ile ilgili basın açıklamamız aşağıdadır.

Düzce Il Temsilciliği Şube 02.12.2015 (Son Güncelleme: 02.12.2015 13:30:47)

 DÜZCE HAVA KİRLİLİĞİNE MAHKÛM EDİLMEMELİ.

 

22 Ocak 2015 tarihinde Çevre Mühendisleri Oda Başkanımız Şu anda da Odamız ÇESAM Başkanlığı görevini yürüten Sn. Baran BOZOĞLU ile birlikte Düzce Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu önünde bir açıklama yapmıştık.

 

Bu açıklama ile birlikte Düzce`nin de içinde bulunduğu birçok il için 2015 yılı ocak-şubat döneminde konuya basın aracılığı ile de dikkat çekilmişti.

 

22 Ocak 2015 tarihinde yapılan basın açıklamamızda yer alan bilgilere hatırlatma yapmak üzere yeniden baktığımızda, maalesef değişen bir durumun ortaya konmadığını görmekteyiz. Bu nedenle o tarihli metnimizin değişmeyen kısımlarını aynen, verileri ise güncelleyerek yeniden kamuoyunun bilgisine sunma ihtiyacı duyuyoruz.

 

O tarihte demişiz ki;

 

"DÜZCE`DE YÖNETİCİLER 3 MAYMUNU OYNUYOR!" 

 

Düzce`de aylardır süren hava kirliliğine dair Belediye, Valilik, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü anlaşılmaz bir şekilde sessizliğini koruyor.

 

Avrupa Birliği`nde kirletici maddeler arasında yer alan Partikül Madde 10 (PM 10) seviyesi 24 saatlik ortalamada 50 mikrogram/m3 olarak belirlenmiş durumda.  Bizim ülkemizde ise sınır değer 2014 yılı için 100 mikrogram/metreküp. 2019 yılına kadar sınır değerin 50 mikrogram/metreküpe indirilmesi planlanıyor. Öncelikle herkesin bu sınır değerin ülkemizde neden yüksek olduğunu sorması gerekiyor.  Düzce`de 50 mikrogram/metreküp sınır değeri 2014 yılında 297 defa aşılmıştır. Yani Düzce`deki yurttaşlar sadece 68 gün temiz hava soluyabildi. 297 gün kirli havaya maruz kaldı.

 

Bugün 2015 yılı verisine baktığımızda ise 1 Ocak 2015 ile 1 Aralık 2015 tarihleri arasında henüz bir yıl dolmadan bu değerin 223 gün aşıldığı ve 16 gün için de ölçüm verisi alınmadığını görüyoruz. Bu sınır değerin AB`de 35`den fazla aşılması halinde insan sağlığını bozan etkiler yaratacağı kabul ediliyor ve acil önlem alınıyor. Düzce halkı kanser tehlikesi yaşıyor. Akciğer hastalıklarının tamamı Düzcelilerin kaderi haline getirildi.

 

2015 yılı kasım ayında ise 2 gün ölçüm verisi olmadığını ve sadece 1 günlük ortalamanın uyarı eşik değeri üzerinde (42),  ancak sınır değerin altında olduğunu görüyoruz. Yani Düzceliler Kasım ayı içinde 1 gün bile temiz hava soluyamamıştır.

 

Yine o tarihte aynen şu bilgilendirme yapılmış tarafımızca; Düzce de ciddi bir kirlilik problemi olduğu açıkça ortada olmasına rağmen hava kalitesi ölçüm istasyonunda Partikül Madde 10 ve SO2 kirleticileri ölçülüyor. NOx (azot oksitler), PM 2,5 (PM 2,5), kurşun, ozon, CO (karbon monoksit) gibi kirletici ve halk sağlığını tehdit eden, AB mevzuatında ölçülmesi zorunlu olan kirleticiler ölçülmüyor. Bu büyük bir eksikliktir. Şuanda Düzce`de bu kirleticilerin değerleri, halkın ne soluduğu, ciğerlerine hangi maddelerin gittiği bilinmiyor.

 

Partikül maddeler (PM 10 ve PM 2,5) cıva, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller ile kanserojen kimyasalları bünyelerinde bulunduruyor ve sağlık üzerinde önemli tehdit oluşturuyor. Bu zehirli ve kanser yapıcı kimyasallar, nemle birleşerek aside dönüşüyor. Kurum, uçucu kül, benzin ve dizel araç egzoz partikülleri benzo(a)pyrene gibi kanser yapıcı maddeler içerdiğinden bunların uzun süre solunması kansere sebep oluyor.

 

Oysa bugün hala Yaz ayları boyunca kentin tamamını etkisi altına alan;  olasılıkla da kontrolsüz yanma/ yakma sonucu ortaya çıkan kirlilik düzeyi ve failleri ise ortada yok. Bununla birlikte kamuoyunun bilgilendirilmesi de yetkili kurumlarca yapılmadı.

 

Temiz hava planı yok. Temiz hava planı yapma gereksinimini ortaya koyacak kirletici parametreler ölçülmüyor.

 

Uyarı eşik değerler aşılmasına rağmen eylem planı ortada yok. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri " kamuoyuna ve çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve diğer ilgili sağlık mercileri gibi ilgili kuruluşlara, araştırma sonuçlarını ve bu planların uygulanması ile ilgili bilgilerle birlikte belirli kısa vadeli eylem planlarının içeriğini sunar"  demektedir.   İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğin 11 ve Kamuoyuna bilgilendirme başlıklı 13. Maddesinde açıkça belirtilmiş olan görevlerini yerine getirmiyor.

 

2015 tarihli açıklamamızın ardından Düzce Valiliğine tahsis edilen Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı ile nereden ve ne şekilde veri alındığı ve elde edilen veriler de kamuoyu paylaşımına açık değil.

 

DÜZCE`NİN KONUMU DA SORUNLU!

Terselme (Enveziyon, Inversion) kirli havanın dağılmasını engelleyen meteorolojik ve coğrafi koşullarla bağlantılı bir sonuçtur. Atmosferdeki farklı yükseklikteki sıcaklık farkı nedeniyle yaşanan terselme, 1952 yılında Londra`da 4000 kişinin ölmesine, 100.000 kişinin hastalanmasına neden olmuştu. Yani hafife alınacak bir olay değildir.

 

Terselmeye karşı önlemler alınabilir. Kent planının çevre dostu ve güvenilir hale getirilmesi, yakıt tüketimindeki düzenlemeler, toplu taşımanın geliştirilmesi bu sorunun etkisini azaltabilir.

 

NE YAPILMASI GEREKİR?

Düzce`nin coğrafi yapısını veya konumunu değiştirmek mümkün değil. Bu nedenle çağdaş, bilimsel çözümler üretmek gerekiyor.

 

O gün dediğimiz gibi bu gün de aynı öneriler ile Acil olarak yapılması gerekenler kısaca şöyle sıralanabilir:

1-   Temiz Hava Eylem Planı ve plandaki uygulamalar kesin ve kararlı bir biçimde uygulanmalıdır.

2-   Düzce`de coğrafi konumdan kaynaklı enverziyon (terselme-inversion) problemi nedeniyle kirli havanın dağılamaması problemi var. Bu sorunla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Bu nedenle, kentin alanlarının imara açılması acilen durdurularak, hava koridorlarının önüne bina yapımı engellenmelidir. Eğer bir kentsel dönüşümden söz edilecekse, hava kirliliğini çözme odaklı yürütülmelidir.

3-   Düzce`deki ölçüm noktasında ölçüm yapılan kirlilik parametrelerinin sayısı arttırılmalı, cihaz geliştirilmelidir.

4-   Kömür kullanımı kesinlikle engellenmelidir. Doğalgaz kullanımı için maddi olarak vatandaşa destek sağlanmalıdır.

5-   Ulaşımda toplu taşıma hâkim kılınmalı kent merkezine araç girişi kısıtlanmalıdır.

6-   Çocuklar, yaşlılar, hastalar ve hamileler hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde sokağa çıkmamalıdır. Bu konuda Valilik güncel olarak internet sitesinden uyarıları yapmalıdır. (Terselme etkisi akşam ve sabah saatlerinde yoğunlaştığı için özellikle 18:00`den sonra kirlilik ciddi şekilde artmaktadır.)

7-   İl Sağlık Müdürlüğü solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer hastalıklarıyla ilgili başvuru sayılarını acilen açıklamalıdır.

Sağlıklı, konforlu, huzurlu yaşamak halkın temel ihtiyacı olması nedeniyle genel bütçeden harcamalarda bu ihtiyaçlara öncelik tanınmalıdır.

 

Bugün yeniden; Düzce Valiliğinin, belediyenin ve ilgili bütün kurumların acilen bir araya gelerek kamuoyunu bilgilendirmesini istiyoruz.

 

Saygılarımızla

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Düzce Temsilciliği

 

KASIM 2015 DÜZCE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU VERİSİ

Rapor Türü : StationReport

 

Tarih

Zaman

PM10

SO2

 

 

µg/m³

µg/m³

01.11.2015

00:00

 

6

02.11.2015

00:00

 

7

03.11.2015

00:00

151

9

04.11.2015

00:00

171

7

05.11.2015

00:00

190

8

06.11.2015

00:00

125

9

07.11.2015

00:00

126

8

08.11.2015

00:00

98

5

09.11.2015

00:00

116

14

10.11.2015

00:00

114

7

11.11.2015

00:00

136

12

12.11.2015

00:00

204

11

13.11.2015

00:00

133

9

14.11.2015

00:00

187

8

15.11.2015

00:00

174

9

16.11.2015

00:00

160

8

17.11.2015

00:00

137

9

18.11.2015

00:00

208

10

19.11.2015

00:00

244

13

20.11.2015

00:00

261

9

21.11.2015

00:00

94

9

22.11.2015

00:00

71

6

23.11.2015

00:00

182

10

24.11.2015

00:00

327

12

25.11.2015

00:00

335

7

26.11.2015

00:00

93

3

27.11.2015

00:00

123

4

28.11.2015

00:00

100

4

29.11.2015

00:00

42

3

30.11.2015

00:00

54

3

Minimum

 

42

3

MinDate

 

29.11.2015

26.11.2015

MinTime

 

00:00

00:00

Maximum

 

335

14

MaxDate

 

25.11.2015

09.11.2015

MaxTime

 

00:00

00:00

Avg

 

156

8

Num

 

28

30

Data[%]

 

93

100

STD

 

71

2,9

Okunma Sayısı: 179