TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KAMU İHALE KANUNU HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞLERİ
Genel Merkez 01.10.2015 (Son Güncelleme: 01.10.2015 09:39:12)

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nda yapılacak değişiklikler ile ilgili görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

 

1-Yabancı ülkelerde düzenlenen İş Deneyimi Gösterir belgelerin EKAP`a kayıt edilmesi ile ilgili bir takım düzenlemeler öngörülmektedir.

 

İş Deneyimi Gösterir Belgelerin kabul edilebilirliği, rekabetin korunması amacıyla çok önemlidir. Yurt içinden temin edilen belgelerin kabul edilebilirliğinde bile sorunlar henüz aşılamamış durumdadır. Aynı belgeyi bazı kurumlar İhalede  kabul ederken bir başka kurum benzer ihalede  kabul etmemektedir.

 

Yurt içi belgelerin kabul edilebilirliği konusundaki karmaşa henüz çözülmemiş durumda iken Yurt dışı işlerden temin edilen belgelerin kabulü konusu daha dikkatli bir incelemeyi gerektirmektedir.

 

Uygulamada yurt dışından temin edilen belgelerin kullanımı; yurt içi  Kamu İhalelerinde  geçtiğimiz 10 yıl boyunca oldukça   yüksek  miktarda olmuştur. Özellikle Çevre Mühendisliği uzmanlık konularındaki belgelerde (IV-GRUP İŞLER,IX-GRUP İŞLER,XI-GRUP İŞLER )  olduğu bilinmektedir.

 

Özellikle; Irak,İran,Türmenistan ve Afrika ülkeleri ve benzeri ülkelerden  temin edilen belgelerin -şüpheli olmasına karşın- kabul gördükleri bilinmektedir.

 

Bu durumda yurt dışından temin edilen belgelerin EKAP`a kaydedilmesinde, belgenin doğruluğu dışında "EK-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Gurupları"na karşılık geliyor olması mutlaka belgelendirilmelidir.

 

Ayrıca yurt dışı işlerin bedelleri ile yurt için işlerin ihale bedellerinde, aynı kapasitede işlerde dahi %100`e yakın fark meydana gelmektedir. Bu durumda belgenin miktarında rekabet koşulları sağlanamamaktadır. 

 

Yurt dışından temin edilen belgelerin doğruluğunda ve miktarların belirlenmesinde sadece Türk Ticaret Kanunu`nda belirtilen esasların ve belgelerin de ayrıca belgelere eklenmesi uygun olacaktır. Bu belgeler;  fatura örnekleri, hakediş raporları dışında;  konsolosluklardan alınan belgeler, İşçi Bulma Kurumu belgeleri, işin onaylı projeleri gibi daha detaylı olmalıdır. 

 

Kabul edilmelidir ki, yurt içinde belgenin kıymetini ve bağlayıcılığını kurumlar bilmekte buna göre belgeyi düzenlemektedir. Ancak yurt dışında İş Deneyim Belgesi temini daha kolay olmaktadır.

 

2-Hizmet alımlarında 8. maddedeki değişiklik; "Yeterlilik Taahhütnamesi " bağlayıcı bir belge olup 56. Madde sonuna eklenen fıkra ile yaptırımları belirtilmiştir. Bu durumda bu taahhütname yeterli görülmektedir.

 

Okunma Sayısı: 748