TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DANIŞTAY`DAN BAZ İSTASYONLARI KARARI

Danıştay, THD ile birlikte açtığımız ve yaşam alanları, eğitim kurumları ve çocuk parkları çevrelerine baz istasyonu ile verici kurulmasına imkan tanıyan yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti

Genel Merkez 14.09.2015 (Son Güncelleme: 14.09.2015 14:26:58)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak Tüketici Haklan Derneği  ile birlikte, 21.04.2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik hakkında açtığımız iptal davasında mahkeme, yönetmeliğin 4.maddesinin 1 .fıkrasının (n) bendi, 6.maddesinin 2.fıkrası, 14.maddesinin tamamı ve geçici 1.maddesi ile birlikte 8.maddesinin 6.fıkrası ve 9.maddesinin 2.fıkrasının iptali hakkında olumlu karar verdi. 

ÇMO Başkanı Mert Güvenç,  konu hakkındaki açıklamasında, ‘Karara göre, insanların ikamet ettiği yaşam alanlarına, eğitim kurumları ve çocuk parklarının çevresine baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin montajı yapılamayacaktır` dedi. Güvenç, Danıştay 13.Dairesinin kararıyla, baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerine ait Türkiye`de uygulanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin iptal edilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerini kuran firmalara verilen güvenlik sertifikalarının geçersiz kılınmasının önemine dikkati çekti. 

ÇMO Başkanı Güvenç ve THD Başkanı Turan Çakar yaptıkları ortak açıklamada, söz konusu karar ile yerleşim yerlerine dikilen baz istasyonu, televizyon ve radyo vericilerinin yasal olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak,  ‘Danıştay‘ın iptal kararına göre, çevre hukukunun temel ilkelerinden olan ihtiyat ilkesi dikkate alındığında, yerleşim yerlerine, okul öncesi eğitim ve temel eğitim kuruluşları ile çocuk parklarının yakınına montajı yapılan baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin tamamı kaçak hale gelmiştir. Söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin derhal mühürlenmesi ve kaldırılması gerekmektedir` dedi. Konu hakkında İlçe belediyelerin yetkili olduğu, başvuruların buralara yapılabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Karardaki bir önemli nokta da baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerine ait Türkiye‘de uygulanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin iptal edilmesidir. Diğer taraftan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerini kuran firmalara verilen güvenlik sertifikaları da Danıştay 13.Dairesince geçersiz kılınmıştır. Uluslararası kuruluşlar tarafından elektromanyetik alan şiddeti konusunda yapılan değerlendirmelere göre, en küçük elektromanyetik alan şiddeti değerini dikkate alan ihtiyat ilkesi kuralına uyulmaktadır. AB ve dünyanın bir çok ülkesinde ihtiyat ilkesine çok önem verilmekte ve Türkiye‘nin uyguladığı limit değerlerin ( 41 watt/metre) altmış sekizde birine (Avusturya - Salzburg‘da uygulanan limit değer 0.6 watt/metre) kadar varan küçük değerlere inilmiştir. 

Buna göre, Türkiye‘de elektromanyetik alan şiddeti ile ilgili olarak uygulanması gereken limit değer, en azından bugünkü değerin onda birinden daha aşağıya indirilmelidir.`

Mahkeme kararı ekli pdf dosyada görülebilir.

Okunma Sayısı: 5611