TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
AOÇ`DE YİNE TALAN PLANI DEĞİŞİKLİĞİ!
Ankara Şube 02.09.2015 (Son Güncelleme: 02.09.2015 15:51:32)

AOǑde Yine Talan Planı Değişikliği!

Bilindiği AOÇ Ana planı 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve eki Ulaşım Şeması‘nın Ankara 5. İdare Mahkemesi‘nin kararı ile iptal edilmesiyle AKP‘nin projeleri Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Ankapark ve Ankara Bulvarı‘nın herhangi bir hukuki dayanağının kalmadığını daha önce duyurmuştuk. Planlamayı yargı kararlarını atlatma/bypass etme aracı olarak gören anlayış hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlamış ve kamuoyunda Ankapark olarak bilinen alana ilişkin "Atatürk Orman Çiftliği Fuar, Panayır ve Festival Alanına İlişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" Ankara Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü‘nde 31.08.2015 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Ankapark projesine ilişkin geçmişte detaylı bir şekilde eleştirilerimizi sunmuştuk. (Bkz. Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı & Ankapark Projesi Hakkında Bilgilendirme:

http://ankara.spo.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1331:atatuerk-orman-cftl-hayvanat-bahces-yenleme-alani-a-ankapark-projes-hakkinda-blglendrme&catid=39:basn-acklamalar&Itemid=72) ve kamuoyunda AOÇ Ana Planı olarak bilinen planın iptaliyle birlikte eleştirilerimizin haklılığı yargı organları tarafından onaylanmıştı.

Melih Gökçek‘in özenle(!) kurguladığı, çiftlik arazisini betonlaştıran, mutlak tarım arazisini yapılaşmaya açan, AOǑnin temel kullanım koşulları aksine "ticari" faaliyet olan bu projedeki, Ankapark‘taki mağlubiyet sadece ana planla da değil. Söz konusu alan hakkında Danıştay 14. Dairesi‘nin iptal ettiği Bakanlar Kurulunun "Yenileme Alanı" kararları ile bu kararlara istinaden onaylanan Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının da hükümsüz kaldığını belirtmek isteriz.

Ankapark proje alanına ilişkin olarak hazırlanan ‘plan` denilemeyecek kadar ciddiyetten uzak yalnızca alanın yeşile boyanıp üzerine isminin yazılması olarak görülebilecek bu planın da hukuka aykırı olduğu açıktır. Parçacıl olarak hazırlanmış bu plan, bir hülle misali iptal edilen plan ve kararları aynen ikame etmekte ve bu plan "Ankapark"taki hâlihazırda devem eden faaliyetlere bir kılıf olma niteliği taşımaktadır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi‘nin Ana Planı iptal kararının ardından devam eden polemikler sırasında halka Ankapark‘ın plansız olmadığını beyan olarak veren Melih Gökçek‘i, davacı biz odaların "Ankapark‘ta oyuncaklarla vedalaş" derken bizleri bilgisiz olmakla itham eden sözlerini de sizlerin takdirine bırakıyoruz. Madem alan plansız değildi bu plan neden yapıldı? Yargı kararları açık; Ankapark hukuksuz, yanlış, tehlikeli ve fuzuli bir projedir. Ankapark projesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, altyapı, sağlıklı içme suyu temini gibi Ankara‘nın kronikleşmiş sorunları haline gelen öncelikli sorumluluk ve görev alanlarını unutarak bir fantezi peşinde kamu kaynaklarını heba etmektedir. Kısacası Ankapark, yer seçimi yanlış yapılan yapıldığı, kamu kaynaklarını fütursuzca harcayan ve Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ilke ve amaçlarına aykırı olarak kurgulanan arazi kullanım biçimiyle çiftliği talan eden bir projedir. 

Mesleki faaliyetimiz planlamayı içeriksizleştirmeye ve hukuksuzluğu örtbas için kullanılmasına karşı mücadele edecek, AOǑdeki bu talanın hesabını soracağız. Bütün yurttaşları ve meslektaşlarımızı bu mücadelede omuz omuza olmaya davet ediyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Okunma Sayısı: 371