TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DEĞERLİ ÜYELERİMİZE...

Her yıl düzenli olarak yapmak zorunda olduğumuz borç bilgilendirmesi yazımız üzerine gelen sorular nedeniyle bu kısa açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk…

Genel Merkez 10.07.2015 (Son Güncelleme: 10.07.2015 15:15:27)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, 

-2010 yılına kadar Odamızın 3 şube ve 3temsilciliği bulunurken bugün bu sayı 7 Şube ve 12 temsilciliğe yükseldi;

-Mali durumumuzu düzeltmeye başladık. Şubelerimizin tamamı, başka Odalar`da kendilerine ayrılan bir odadan, kendi binalarına geçti ve bugün hizmetlerini, eğitimlerini kendi binalarında yürütüyor. Ayrıca, Genel Merkez binasını ÇMO olarak satın aldık ve bugün artık TMMOB Öğrenci Evine destek verebiliyoruz;

-Yine 5 yıl önce Odamıza üye meslektaşlarımızın sayısı 8285 iken bugün 12 bin 485 meslektaşımız Odamız üyesi;

-2010 yılında merkez, şube temsilciliklerde daimi çalışan personel sayımız 10 iken, 2015 yılında bu sayı 23 kişiye yükseldi;

- 2010 yılından bugüne, Türkiye genelinde, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından açılan ve çevre mühendisliği görev kapsamına giren ancak mesleğimizin göz ardı edildiği gerekçesiyle toplam 1304 ihaleye itiraz ettik. Bu kapsamda ülke genelinde belediye ve valiliklere gönderdiği dilekçelerle çevre mühendisi istihdamının arttırılması istemimize, ihalelerin bir çoğundan olumlu yanıt gelirken, bazı ihalelerdeki itirazlarımıza da  "Bundan sonraki ihalelerde çevre mühendisi istihdamı dikkate alınacaktır" denildi. Odamız ihalelere yaptığı itirazların yanı sıra, Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerine de birer bilgi yazısı göndererek çevre mühendisi istihdamının arttırılmasını istedi.

- Çevre Mühendislerine sınav şartının kaldırılması için her platformda yürüttüğümüz mücadele sonucunda Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik değişti, sınav şartı kaldırıldı, çevre danışmanlık firmalarında 2/3 oranında çevre mühendisi bulundurma zorunluluğu getirildi, yönetmeliğin 5. Madde 8. Bendi ile getirilen çevre izninden ve çevre görevlisinden muafiyet, çalışma hakkına getirilen sınırlama kaldırıldı ve danışmanlık firmalarına, çevre yönetim birimlerine dair değişiklikler gerçekleştirildi.

-Çevre Kanunu`ndaki çevre görevlisi ibaresinin çevre mühendisi olarak değiştirilmesi için TBMM`de yürüttüğümüz çalışmalar ve kanun teklifi çabaları devam ediyor,

- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Taslağı, Odamız tarafından Bakanlık ile yürütülen görüşmeler sonucunda toprak kirliliği ile ilgili konularda çevre mühendislerinin haklarının büyük bir kısmının alınması ile sonuçlandırıldı.

-2010 – 2015 yılları arsında çevre sorunları kapsamında toplam 228 adet dava açtık. Bunlardan Madencilik alanlarının ÇED kapsamına alınması, Phaselis`te otel inşaatının durdurulması, AOÇ ‘nin sit alanı olması ve Atatürk`ten miras olduğu kararı, 3. Havalimanı ÇED ve kamulaştırma kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Elektrik Piyasası Kanunu`nun bazı hükümlerine yönelik karar, birçok proje için ÇED muafiyetinin iptali kararı gibi 80`den fazla davayı kazandık, diğer davalarımızda ise süreç halen devam ediyor;

-Odamız 2010 – 2015 yılları arasında gerek yazılı gerekse görsel basında, Nisan 2010 – Ocak 2012 arasında 1154, Ocak 2012 – Şubat 2014 arasında 1375, Nisan 2014 – Nisan 2015 arasında 1.012 kez, toplamda 3541 kez yer aldı. Bu rakama internet medyasındaki ve şube ve temsilciliklerimizin özellikle yerel medyada yer aldığı haber sayıları dahil değildir. Türkiye`nin dört bir tarafına yaptığımız teknik ziyaretler ardından yaptığımız açıklamalar ve hazırladığımız raporlar birçok basın kuruluşu tarafından defalarca haber konusu yapıldı. Çevre Mühendisleri Odası, yaşanılan çevre sorunları konusunda görüşü alınan ilk Oda konumuna geldi, Çevre Mühendisliği mesleği, Çevre Mühendisinin önemi ve bilinirliği, mesleğimize olan ihtiyacın anlamı, kamuoyunda önünde katlanarak arttı;

-Yine son beş yılda genel merkez olarak 45 kez bakan, bakanlık müsteşarı, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, İl İlçe müdürleri, belediye başkanı ve milletvekillerine yaptığımız ziyaretlerle, çevre mühendislerinin görev ve sorumluklarını anlatıp kurum ve kuruluşlarında çevre mühendisi çalıştırmalarının önemini dile getirdik. Gerek genel merkez gerekse şube ve temsilciliklerimizi gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda 2011 yılında 41, 2012 yılında 123, 2013 yılında 29, 2014 yılında 48 , 2015  yılında ise 36 çevre mühendisi kamuya alındı. Mücadelemiz halen devam ediyor;

-Odamız, 2010 yılında 15 farklı kategoride eğitim düzenlerken, 2015 yılında 84 farklı başlıkta eğitimler düzenliyor;

-ÇMO olarak, 5 yıldır meslektaşlarımıza, İş akitleri ve işyeri personel yönetmeliğin hazırlanması, mevcut olanların gözden geçirilip, gerektiğinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde revize edilmesi, İş davalarının açılmasının hukuki şartları konusunda bilgi verilmesi, Haksız fesih sonucu işe iade davası açılması, Fazla mesai davası, Kıdem tazminatı davası, İhbar tazminatı davası, Yıllık izin ücreti vs her türlü işçi alacağı davası, İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK ile ilgili konularda hukuki ihtilafların çözüm yollarının saptanması, çeşitli tip sözleşmelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmesi, Ortaklık sözleşmesi, Hizmet sözleşmesi, İş sözleşmeleri, çek ve senet tanziminde uyulması gereken kurallar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, noter ve adli makamlar nezdinde her türlü resmi yazı, müzekkere ve ihtarnameler konusunda ücretsiz hukuki destek hukuki destek sağlıyoruz;

-Çevre Mühendisliği mesleğinin anlam ve önemini anlatmak için gerek bilim çevrelerine gerekse siyasi çevrelere yaptığımız ziyaretler sonrasında, bilimsel toplantılarda meslektaşlarımızın daha fazla yer alması sağlandı. Milletvekilleri, TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, çevre konularında hazırladıkları soru önergesi, yasa taslağı ve diğer çalışmalarında ÇMO`nun da görüşünü, önerisini almaya başladı. Ayrıca, Odamızın öneminin kamuoyunda bilinmesiyle birlikte, bugün artık çevre sorunu yaşanan bölgelerdeki vatandaşlar sorunlarının çözümünde yardım ve destek istemek, yaşadıklarının duyurulmasını sağlamak için Odamıza müracaat ediyor.

-Odamızın Öğrenci komisyonlarının yaptığı çalışmalar ve etkinlileri sonucu, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ile daha yakın ve sıcak ilişkiler kurulması sağlanırken, aday meslektaşlarımıza yeni ufuklar açılıyor;

- Her Cuma iş ilanları üyelerimizle paylaşılarak, çevre mühendisi arayan işverenle üyelerimizin buluşması sağlanıyor;

-İki yılda bir düzenlediğimiz, akademisyenleri, meslektaşlarımızı, özel sektörü ve kamuyu biraraya getirdiğimiz Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi`ne katılım her geçen yıl daha da artarken, kongrelerimiz daha coşkulu geçiyor. Bunun dışında, gerek merkez olarak gerekse şube ve temsilciklerimizle çok sayıda kongre ve sempozyum düzenleniyor ve sonuç raporları hazırlanıyor;

-Üyelerimizin aidatlarını ödemelerinde kolaylık sağlamak, taksit seçeneğini kullanmak isteyen meslektaşlarımıza yardımcı olmak için İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank ile anlaşma sağlandı.

Değerli üyelerimiz, 10. ve 11. Dönem Çalışma raporlarında çok daha ayrıntılı olarak görülebilecek bütün bu çalışmaların yapılabilmesi için siz meslektaşlarımızın desteğinin önemi hepimizin bilgisi dahilindedir. Yine sizlerin de bildiği gibi, Odamızın gelir kaynağı üye aidatlarımız ve eğitimlerdir. Yönetim Kurulu olarak, uzun dönemli aidat borcu olanlara karşı yasal yola başvurmak yerine, e-posta ve telefon ile durumu anlatmayı tercih ettik.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı: 1105
Fotoğraf Galerisi