TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MALİYE BAKANLIĞI DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Genel Merkez 27.03.2015 (Son Güncelleme: 27.03.2015 14:54:39)

 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından Odamıza kayıtlı Büro Tescil Belgesi sahibi firmalar ve kayıtlı SMM`ler hakkında birtakım bilgiler istenmektedir.

Bilindiği üzere TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği, 22 Nisan 2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.     

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090422-13.htm)

(http://www.cmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=178)

 

Meslektaşlarımız arasında haksız rekabeti önlemek ve projelerin bilimsel teknik ve mesleki esas ve usuller ile üretilmesini sağlamak üzere serbest çevre mühendisleri hizmetleri için belirlenen asgari ücretin altında hizmet verilemeyeceği konusu aynı yönetmelik ile hüküm altına alınmıştır.

Anılan yönetmeliğin ilgili hükümlerine istinaden yönetmelik kapsamında yer alan tüm serbest çevre mühendisliği hizmetlerinin Odamız tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre yapılması ve belgelendirilmesi esas olup Büro Tescil Belgesi yenileme yazılarında bilgilendirmeler tarafınıza iletilmiştir.

Odamız asgari ücret tarifesine göre belgelendirilmeyen mesleki denetim kapsamında yer alan tüm proje ve danışmanlık hizmetine tabi raporlar ile çevresel etki değerlendirilmesi raporları haksız rekabete yol açtığı gibi, bu konudaki şikâyetlerin ilgili Maliye Birimlerince irdelenmesi halinde meslektaşlarımızın zor durumda kalacağı açıktır. Vergi Denetim Kurulu tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda, Vergi Denetim kurulunun iş emri gereğince proje onayına tabi işlerde vergi kayıp ve kaçağına neden olan yöntem ve uygulamalar ile ilgili olarak ön inceleme ve araştırmanın yapılmakta olduğu bildirilmekte ve Odamızdan onaya tabi projelerin neler olduğu ve asgari ücret tarifesi istenmektedir.

Haksız rekabeti ve meslektaşlarımızın sonradan karşılaşabileceği fatura (serbest meslek makbuzu) kaynaklı vergi sorunlarının önlenmesi için meslektaşlarımızca düzenlenen faturaların (serbest meslek makbuzu) asgari ücret tarifesi ile uyumlu olması meslektaşlarımızın lehine olacak ve olası mağduriyetleri önleyecektir.

 

Konuya yönelik gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi konusunda bilgilerinizi, önemle rica ederiz.  

Okunma Sayısı: 140