TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
10 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Dünya Su Günü ile ilgili basın açıklamamız aşağıdadır.

Düzce Il Temsilciliği Şube 23.03.2015 (Son Güncelleme: 23.03.2015 16:10:05)

 SU HAYATTIR!..

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından; 1992 yılında düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı‘nda suyun giderek artan önemine dayalı olarak her yıl 22 Mart‘ın "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Yazık ki aynı karar ile birlikte aynı zamanda su  bir meta haline getirilmiştir.

Dünya Su Günü; İlk kutlamanın yapıldığı 1993 yılından günümüze her yıl farklı temalarla kutlanmaktadır. 2011 yılında "Su ve Kentleşme", 2012 yılında "Su ve Gıda Güvenliği", 2013 Yılında Su Dayanışması, 2014 yılında "Su ve Enerji" olarak belirlenen Su Günü Teması 2015 yılında " Su ve Sürdürülebilir Kalkınma " olarak belirlenmiştir.

Giderek kıt bir kaynak haline gelen suyun etkin ve adil bir kullanımı olduğunu söyleyebilmek olanaklı değildir. Su endüstrisinin yıllık karı petrol sanayinin karının % 40` ına ulaşmış ve ilaç sektörü karının önüne geçmiştir. Suya endüstriyel bir kaynak olarak bakan yaklaşım suyun ticarileşmesini de doğal karşılamaktadır.

Oysa su yaşamın kaynağı olup kar mekanizması ile yönetilebilecek bir meta değildir. Su kullanımı yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli ve  adil yönetilmesi gereken  bir kaynaktır.  Bu bağlamda; yaşamın sürdürülebilirliği kalkınmanın sürdürülebilirliği anlayışının tehditi altındadır.

21. Yüzyılda kalkınma ve kentleşme sarmalında kentlerin içme suyu taşıma su ile çözülmeye çalışılmaktadır. Düzce İstanbul İli içme suyu havzası konumundadır. Oysa İstanbul` un ve kentlerin barındırabileceği nüfus, nüfusa sunulabilecek olanaklar ile paralel ele alınmalı ve temel planlama yaklaşımında bu konu planlama anlayışının temelini oluşturmalıdır.

Düzce İlinde Düzce ve Akçakoca Belediyelerinin dışında atıksu arıtma tesisine sahip Belediye bulunmamaktadır. Oysa 2006 yılında Çevre Kanunu` na getirilen Geçici 4. Madde ile atıksu altyapı yönetimlerine en fazla 7 yıllık süre tanımlanmış, bu süre üzerinden de zaman geçmiş olmasına rağmen Düzce` de kent ve kır nüfusunun atıksuları arıtılmaksızın alıcı ortama verilmeye devam etmektedir.

Daha geçen hafta Asar çayında balık ölümleri yaşanmıştır. Gerek mevsim koşulları, gerekse su debisinin yüksek olmasına karşın balık ölümlerinin yaşanması oldukça düşündürücüdür.

Türkiye‘de su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir yönetimi için, "Ulusal Su Politikası" oluşturulmalıdır.

SU HAYATTIR SATILAMAZ

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Düzce İl Temsilciliği

Okunma Sayısı: 114