TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KOMPOST TEBLİĞ TASLAĞI İLE İLGİLİ ODAMIZ GÖRÜŞÜ
Genel Merkez 25.12.2014 (Son Güncelleme: 25.12.2014 10:45:29)

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

UYGUNDUR

Halkın geridönüşüm ve biyobozunur atıklar konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Henüz cam, metal, kağıt atıklarını ayırmaları gerektiğini ve önemini anlatamadığımız kitlelere biyobozunur atıkların ayırılması ve geri kazanımı konusunda bilgilendirici brosürler, seminerler verilmeli. Sonrasında hanelere ve işyerlerine en uygun konteynerlar ücretsiz verilerek ayrımın doğru yapılabilmesi için uygun koşullar sağlanmalıdır.

  

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-Madde 5/ç

 

"Biyobozunur atıkların ön işleme tabi tutulması esastır" denmektedir. Ne gibi ön işlemler gerektiği açıklanmalıdır.

Ön işlemler: ayrıştırma, küçültme/parçalama, eleme...gibi.

2-Madde 10/1

 

"Kompost tesislerinin yerleşim alanlarına en yakın mesafesi 250 metre olacak şekilde yer seçimi yapılır" denmektedir.

En az 500 metre olmasının daha uygun olacaktır.

3-Madde 10/5

 

"...atıkların bir gün süre ile biriktirilecek büyüklükte atık kabül birimi yapılır" denmektedir.

""...atıkların en az bir gün süre ile biriktirilecek büyüklükte atık kabul birimi yapılır" denmelidir.

4- Madde 10/12

 

"Sızıntı suyu, yıkama suyu ve benzeri atıklar SKKY doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hale getirmek için arıtılır. " denmektedir.

Sadece SKKY‘ne uygun hale getirilmesi ibaresi yeterli değildir. SKKY veya bağlı olduğu belediyenin kanala deşarj standartları arasında hangisi daha düşük limitlere sahipse ona göre arıtımı yapılarak kanala deşarj edilmelidir. Bağlı olduğu belediyenin kanala deşarj standartları ayrıca belirlenmemiş ise SKKY‘nin ilgili tabloları verilmelidir.

5- Madde 11/3

"Kapalı/yığın kompost tesislerinde; havalandırma sisteminin, uçucu bileşikler, çürüme sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulması ve çalıştırılması zorunludur." denmektedir.

 

Koku kontrol sisteminin 7 gün 24 saat sürekli çalıştırılacak bir koku kontrol sistemi olması gerektiği belirtilebilir.

Okunma Sayısı: 76