TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KARASU AZİZİYE MAHALLESİ KURUYOR.

23 Ağustos Cumartesi günü Şb. Bşk. Zeynep Soyer ve Yk. Sekreteri Mehtap Öztürk Sakarya ilinin Karasu ilçesine bağlı Aziziye mahallesinde yaklaşık 10 yıl önce kurulan taş ocağının yarattığı doğa tahribatının sonuçlarını görmek ve mahalle halkının yürüttüğü mücadeleyi ilk ağızdan dinlemek için Muhtar Ahmet Şaker’ i ziyaret etti.

Kocaeli Şube 29.08.2014 (Son Güncelleme: 29.08.2014 11:31:44)

 Muhtarlık ofisinde yapılan ön toplantıda devlet kurumlarına delillerle yapılan şikayet başvuruları, bu süreçte yaşananlar hakkında bilgi alınarak evrak bazındaki incelemelerden sonra saha turuna çıkıldı. Şu anda tamamen kuruyan, ancak taş ocağı kurulmadan önce 5-6 metre derinliği olan, üzerinde kayıkların yüzdüğü, nilüferlerin olduğu bölge halkının kullandığı Küçükdeğirmendere Göletinin bulunduğu alanı gezdik. Göletleri besleyen derinlikleri 2 metreyi bulan derelerin yataklarının yerlerinin değiştiği ve kurumaya yüz tuttuğu görüldü. Taşocağına kadar giden güzergahta patlatmadan çıkan atıkların köy içinde toprak arazilere atıldığı ve gelişigüzel depolama yapıldığı görüldü ve saha fotoğrafları çekildi. Büyükdeğirmendere Göleti‘ nin küçülmeye başladığı ve kirliliğin arttığı gözlemlendi.

Akarsularda yaşanan gözle görülür kirliliğin yüzünden canlı yaşamı bitme noktasına gelmiştir. Ayrıca balıkların yumurtalarını bıraktığı bölgedeki kirlilikten ötürü nesilleri tükenme tehlikesindedir.

Çevre Kanunu 3.Bölüm Kirletme Yasağı;

Madde 8 - Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği;

 Kirletme yasağı

MADDE 6 - (1) Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

Denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü‘ ne ve Kaymakamlık‘ a yapılan şikayetler sonucu bir kereye mahsus kesilen ceza yeterli değildir. Ocak faaliyetine devam etmektedir. Taşıyıcı bantların üzerinin kapalı olması ve tesis içi yolların sulanması tedbirlerini kesinlikle yeterli göremeyiz. Yaşanan tozuma ve patlatmalardan sadece toprak ve su kaynakları değil yaşayan halkın geçim kaynağı fındık arazileri zarar görmektedir. Yapılan denetimlerde tozuma görülmemesi belki geçici olarak kırmanın çalışmadığından kaynaklıdır. Ancak şimdiye kadar ki süreçte verdiği hasar göz ardı edilemez. Böyle bir faaliyetin orada yaşayan halkı göz ardı edilerek ÇED‘ e gerek duyulmadan yapılması kabul edilemez. Zaman içinde ocak etrafındaki arazilerin patlatmalardan zarar görerek sahiplerinin hiçbir ekim yapamayacaklarından satmak zorunda kaldıkları ve faaliyetin arazisini genişletildiği iddia edilmektedir. Devletin tüm bu şikayetleri dikkate alarak idari ve cezai yaptırımlar uygulaması ve bölgenin artık geri dönülemez zararlarının sona erdirilmesi gerektiği düşünüyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası ülkemizde yaşanan tüm çevresel sorunların takipçisi olduğu gibi Karasu‘ daki bu taş ocağının da doğayı yok etmesine engel olmak, kamu yararını gözetmek ve doğal kaynakların yok olmasına engel olmak için takipçi olacaktır.

 

Okunma Sayısı: 457
Fotoğraf Galerisi