TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
FATİH ORMANI İKTİDARIN VE SERMAYENİN ARKA BAHÇESİ, EĞLENCE ALANI OLAMAZ!
Istanbul Şube 25.06.2014 (Son Güncelleme: 30.06.2014 13:43:12)

BASINA ve KAMUOYUNA;

28.06.2014

 

FATİH ORMANI İKTİDARIN VE SERMAYENİN ARKA BAHÇESİ, EĞLENCE ALANI OLAMAZ!

 

Yıllardan beri yaşamı savunanlar olarak mücadelesini verdiğimiz ve Gezi`den bu yana ısrarla söylediğimiz şey oldukça basittir: "Artık hiçbir şey eskisi olmayacak!"

 

Artık kimse sınırsızca para kazanmak uğruna ormanlarımızı, suyumuzu, kıyılarımızı, tarım alanlarımızı, meralarımızı ve tüm doğal yaşam alanlarımızı4- dilediğince kendi özel isteklerine göre imara açamayacak.

Bugün; burada, İstanbul`un en önemli doğal yaşam ve orman alanlarından biri olan gerek çevresindeki yapılaşma baskısı gerekse kamuoyuna yansıyan yeni projeler ile tehdit altında olan Fatih Ormanlarını savunmak için bulunuyoruz.

 

İktidarın ve sermayenin doğal, tarihi ve kültürel değerleri yok sayan; bilim, akıl, demokrasi ve hukuk dışı uygulamalar ile yapılaşmaya açmaya çalıştığı Park Orman`ın da içinde bulunduğu 1,5 milyon metrekarelik bir alana yayılan Tabiat Parkı sermayeye devredilmektedir…

 

Kamuoyunda Maslak 1453 olarak bilinen projenin televizyon reklamları ile kısa bir süre önce gündeme gelen Fatih Ormanı, Çevre ve Orman Bakanı`nın 03.06.2008 tarihli Olur`u ile "Fatih Ormanı Tabiat Parkı`na dönüştürüldü. "Tabiat Parkı" kararıyla sermayenin arka bahçesi yapılmaya çalışılan Fatih Ormanı, kesinlikle yapılaşmaya kapalı olması gereken İstanbul içinde kalmış ender orman alanlarından olup özelleştirme ve yapılaşma baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır.. "Tabiat Parkı" kararının hemen ardından Fatih Ormanı Bakanlığın yaptığı ihale ile 29 yıllığına kiralanarak Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ‘ye devredildi. Bakanlığın Fatih Ormanının özelleşmesi yolunu açan "Tabiat Parkı" kararının hemen ardından, orman alanının yapılaşmaya açılmasını sağlayacak olan adımlar bir biri ardına geldi. 29.08.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Fatih Ormanı Tabiat Parkı Uygulama İmar Planında da açıkça atıfta bulunulmasına rağmen, henüz herhangi bir kentsel tasarım projesi onaylanmadan, Fatih Ormanı`nın içinde otel ve konut alanları ile olimpik spor ve konser salonlarının yer alacağını gösteren bir tanıtım kitapçığı ortaya çıkmıştır. Ancak halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından denetlenen "tabiat parkına" ilişkin bir proje ilanı bulunmamaktadır. Tüm bu projelerin gerçekleşmesi ile birlikte orman alanında yaratılacak tahribatın yanı sıra, getirilen inşaat-kullanım-nüfus yoğunluğu ile birlikte ulaşım altyapısı da olumsuz yönde etkilenecektir.

 

Tüm bunlarla birlikte yakın bir zaman diliminde içerisinde, Milli Parklar Yönetmeliği, Sulak Alanlar Yönetmeliği ve Orman Kanununda değişikliğe giden AKP iktidarı, son derece hassasiyetle korunması gereken bu doğal yaşam alanlarının daha çok inşaat, daha çok yol ve daha çok rant uğruna tahrip edilmesinin önünü açmıştır.

 

Projenin tanıtım kitapçığından anlaşıldığı üzere, ormanda lüks markaların konumlanacağı dükkanlar, yeme-içme yerlerinin yer alacağı restoranlar, 5000m² ‘lik kapalı arena ve lüks 150 adet 200 m²`lik Bungalov görünümlü villalar yapılacaktır. Yine belirtildiği üzere bu alanda bir güya "mahalle" inşa edilecektir.

İstanbul`un Hyde Parkı`nı yapacağını söyleyenler, dünyanın neresinde tüm yasa ve planlarla korunması gereken böylesine bir doğal orman alanında kapalı spor salonları ve villalar görmüştür? Dokunulmaması gereken bir doğal alanı yalnızca üst gelir grubunun kullanımına açan ve eğlenceye dekor yapan bir proje, ne şekilde kamu yararı ve sosyal sorumluluk içermektedir?

 

Sermaye ve iktidar baskısı ile kentin bütününden koparılan; Cendere Vadisi, Maslak 1453, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projelerle abluka altına alınan Fatih Ormanı, barındırdığı ekolojik/biyolojik çeşitliliği ve su kaynaklarının önemi nedeniyle hiçbir şekilde imara açılmaması gereken bir kamu malı; yok edilmemesi gereken bir doğal yaşam alanıdır.

 

Bakanlık ormanlarımızı kamu adına korumakla yükümlüdür. Bu görevini yerine getirmek bir yana ormanlarımızı sermayenin eğlence-alışveriş-tatil mekanına çevirmekte, Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ‘nin kendi ifadesiyle parka dönüştürmektedir.

Kentimize, doğamıza, doğal yaşama, su kaynaklarına, orman alanlarına, tohuma, böceğe, kuşlara, yeşile yapılan bu saldırılara dur demek için,

 

Sermayeye, Ranta ve İktidara; TERKETMEYECEĞİZ! demek için, tüm kamuoyunu Fatih Ormanının takipçisi olmaya çağırıyoruz!

 

Ormanımızı adı her kim olursa olsun hiçbir sermaye grubuna ve rantı doğal yaşamdan üstün gören Bakanlık ve iktidara BIRAKMIYORUZ!

 

Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği,

ÇEKÜL Vakfı, Doğa Savaşçıları Derneği,

İstanbul Kent Savunması,

Kuzey Ormanları Savunması,

Politeknik,

İMECE, Toplumun Şehircilik Hareketi

Sarıyer Kent Dayanışması,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,

TMMOB  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB  Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

 

 

 

 

UYAN İSTANBUL!!!

FATİH ORMANI RANTIN KURBANI MI OLUYOR?

Asla belli bir siyasi grubun ve sınıfın çıkarına ya da yararına terkedilemeyecek, üzerinde rekabet edilmesine izin verilmeyecek kentin en değerli müşterek değerleri, bizleri bir kez daha savunmaya çağırıyor! Kentin içinde kalan son ormanlarından Fatih Ormanı da bugün Park Orman‘ı da içine alan "tabiat parkı projesi" ile tehdit altında!

Neden Tehdit altında?

Bir Fatih Ormanı rüyası...Çünkü;

Fatih Ormanları bugün; sermaye ve iktidar baskısı ile kent bütününden koparılan İstanbul Kuzey Ormanları‘nın en önemli başlangıç noktalarından bir tanesi. Başta Cendere Vadisi, Maslak 1453, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projelerle abluka altına alınmış orman alanı, bu sayede "sermayenin arka bahçesi" olarak pazarlanmış veya sermayedarlar arası bir rekabet unsuru haline gelmiştir.

•    Kent merkezinde bu büyüklükte başka bir alan neredeyse kalmamıştır.

•    Her türlü ulaşım olanaklarına sahiptir.

•    AKP iktidarının çıkardığı Milli Parklar Yönetmeliği ile bu ve benzeri projelerin önü 
açılmış ve tabiat parklarımızın imara açılması kolaylaşmıştır. 
Kısacası İktidarın "Fatih Ormanı" rüyasıdır... 
Ağaoğlu‘nun, kamuoyunda Maslak 1453 olarak bilinen projesinin televizyon reklamları ile gündeme gelen Fatih Ormanı, Çevre ve Orman Bakanı‘nın 03.06.2008 tarihli Olur‘u ile "Fatih Ormanı Tabiat Parkı‘na dönüştürüldü. "Tabiat Parkı" kararıyla sermayenin arka bahçesi yapılmaya çalışılsa da, kamuoyu baskısı ile Çevre ve Orman Bakanlığı, bu yanlışını inkar eden açıklamalar yapmıştı. Ağaoğlu‘nun AKC Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketine verilen kiralama iptal edilmiş, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Fatih Ormanı Tabiat Parkı ve Mesire Yeri‘nin bir daha özel sektöre devredilmeyeceğini, bizzat Bakanlık tarafından işletileceğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamalara rağmen Fatih Ormanı tekrar özel sektöre devredildi. 
Bu rüyaya bir adım daha yakın olduğunu düşünen, iktidarın düşlerinin ürünü olan bir proje daha, Fatih Ormanı‘nı 29 yıllığına kiralayan Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ortakları olan Serdar Bilgili ve Ferit Şahenk‘in açıklamaları ile gündeme geldi. Bu ortaklığın ürünü olarak, 29.08.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Fatih Ormanı Tabiat Parkı Uygulama İmar Planında da açıkça atıfta bulunulmasına rağmen, henüz herhangi bir kentsel tasarım projesi onaylanmadan, Fatih Ormanı‘nın içinde restoranların, konut alanlarının ve olimpik spor alanlarının yer aldığını gösteren bir tanıtım kitapçığı ortaya çıkmıştır. Ancak halen daha Orman Bakanlığı tarafından denetlenen "tabiat parkına" ilişkin bir proje ilanı bulunmamaktadır. Söz konusu tanıtım kitapçığında yapılması öngörülen projeler, mevcut imar planları ile dahi uyumlu değildir. Tüm bu projelerin gerçekleşmesi ile birlikte orman alanında yaratılacak tahribatın yanı sıra, getirilen inşaat-kullanım-nüfus yoğunluğu ile birlikte ulaşım altyapısı da olumsuz yönde etkilenecektir. 
Maslak 1453 projesinin ise, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi‘nin açmış olduğu dava ile imar planlarının yürütmesinin durdurulmuş olmasına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden onaylanarak yürürlüğe giren imar planları ile inşaatlar hukuksuzca devam etmekte ve ormanı tehdit altında bırakmaktadır

Fatih Ormanı neden bu kadar önemli?

- Fatih Ormanı, Avrupa Yakası‘nın giderek küçülmekte olan en önemli orman alanı olan Belgrad Ormanları‘nın her geçen gün sermaye işgalleri ile hasar gören güney sınırında yer almaktadır. Mevcut Parkorman işletmesinin büyüklüğü 17.000 m2 iken Fatih Ormanı Tabiat Parkı ilan edilen alanın büyüklüğü 1 milyon 480 bin metrekaredir.

- Barındırdığı ekolojik/biyolojik çeşitliliği ve su kaynaklarının önemi nedeniyle hiçbir şekilde imara açılmaması gereken, üzerinde rekabet edilemez ve hiçbir kişi ya da kurumun yararına kullanılamaz bir kamu malı, yok edilmemesi gereken bir doğal yaşam alanıdır.

Fatih Ormanı‘nın değerleri

İstanbul‘un doğal ormanlarından biri olan bu alan, tabiat parkı olma özelliğini de, sahanın tamamına yakınında bulunan geniş yapraklı, orta yaşlı ve yer yer de yaşlı ve iğne yapraklı ve yapraklı karışık meşçerelerden oluşan ormanlarla kaplı olmasından almaktadır. Ayrıca boylu ağaç olarak Saplı Meşe, Gürgen, Kayın, Kızılağaç, Dişbudak, Kestane, Karaçam, Fıstık Çamı, Sahil Çamı gibi boylu ağaçlar, Kızılcık, Alıç, Fındık gibi ağaççıklar bulunmaktadır. Otsu türler bakımından zengindir. Sarmışık, Funda ve eğreltiler mevcuttur. Yaban Domuzu, Kurt, Sincap, Çakal, Tilki ve Köstebek gibi türler bulunmaktadır. Yani burası tam bir doğal yaşam alanıdır.

Projede neler var?

Fatih Ormanı, 1/1000 ölçekli Tabiat Parkı Uygulama İmar Planına göre Hassas Koruma Bölgesi, Sürdürülebilir Koruma Bölgesi ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak üç temel birime ayrılmaktadır. Bu alanlara ilişkin, plan notlarına aykırı düşen "keşif, hareket, buluşma, oyun, yansıma ve konaklama" alanları ile bu eşsiz doğal yaşam alanında, sözde "koruma-kullanma dengesi" bahane edilerek, geri dönüşü mümkün olmayan bir doğa tahribatı meydana gelecektir.

 

Bilgili ve Doğuş gruplarının ortaklığında yapılacak projeye ilişkin, İstanbullunun Hyde Park, Central Park ya da Chicago‘daki Millennium Park kalitesinde nefes alabileceği bir alan olmadığı ifade edilerek, Fatih Ormanları‘nın bu şekilde projelendireceği belirtilmiştir. Tanıtım kitapçığında yer alan bilgilere göre, ormanda lüks markaların konumlanacağı dükkânlara ve yeme-içme yerlerinin yer alacağı restoranların, lüks 150 adet 200‘er m2‘lik bungalov görünümlü villaların yapılacağına dair bulunan görsel kanıtlar, işlenen suçun boyutlarını ortaya çıkarmaktadır.

Ortaya çıkan bu proje kitapçığı üzerine, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından gerekli onay mercilerine (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı) başvuruda bulunulmuş, bu alan ile ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorulmuştur. Verilen dilekçelere cevaben, ilgili kurumlar kendileri üzerinden sorumluğu atmaya çalışarak, sürekli başka kurumlara yönlendirmeyi uygun görmüş, inisiyatif almayı tercih etmemiş, sürecin taraflarınca sorunsuz bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamıştır.

Soruyoruz!

Öncelikle, bu alan için mevcut olan onaylı imar planları, kitapçıkta görülen projelerin uygulanmasına olanak vermemektedir. Plan notlarında yer alan hükümlere göre her türlü uygulama, kentsel tasarım projelerine bırakılmış ve sürekli bir "koruma" kaygısı dile getirilmiştir. Yukarıda gösterdiğimiz bu proje ancak ve ancak yeni bir plan çalışması yapılması halinde uygulanabilir gözükmektedir. Bu durumda birkaç soruyu daha gündeme getirmektedir;

1.  Fatih Ormanı Tabiat Parkı İmar Planları iptal edilecek midir?

2.  Fatih Ormanı için yeni bir yağma planı mı hazırlanmaktadır?

3.  Bu proje; şehircilik ilke ve esaslarına, kamu yararına, doğal yaşamın korunmasına 
aykırı olmasına rağmen, yine mi böylesine hayati bir kamusal, doğal yaşam alanı ranta kurban edilecektir?

4. Korunması gereken doğa alanı, yalnızca gelir seviyesi yüksek olanlar açısından değil, kamuya gerçek anlamda açık olacak mıdır? Bu tabiat parkından kimler faydalanabilecektir?

Soruyoruz!

İstanbul‘un Hyde Parkı‘nı yapacağını söyleyen Bilgili‘ye de birkaç sorumuz olacaktır;

1.  Hyde Park‘ta acaba bungalov evler var mıdır? Ya da Central Parkta, ya da Millennium Park‘ta?

2.  Dünyanın neresinde, tüm yasa ve planlarla korunması gerekliliği vurgulanan doğal orman alanında böylesine yapılaşma koşullarının bulunduğu, orman alanının katliamına neden olan bir uygulama vardır?

Kanmıyoruz!

Biliyoruz ki, evrensel kapitalizmin yayılma aracı neoliberalizm, kendisine gözdağı veren tüm yaklaşımlara karşı dayanıklı ve uyumlu bir ideoloji ortaya çıkarmaktadır. Çevreci yaklaşımları, neoliberalizmin temel kabulleri olan özelleştirme ve pazar mekanizmalarını tehdit altına alıyor olmasına rağmen reddetmez, aksine bunlara uyum sağlar ve kendi "çevreci" yanılsamasını yaratır. Neoliberalizmin dayattığı liberal çevrecilik (liberal environmentalism) anlayışına göre kati suretle korunması gereken alanlara ilişkin fikir ve projeler, yine liberal kaidelerle olan uyumu ölçüsünde sunulmaktadır. Uyum sağlama becerisi gösteremeyenler "koruma-kullanma dengesi"ni sağlayamayarak reddedilirken, uyum sağlayanlar ise bizlere "tabiat parkları"nda doğal yaşama zarar verme pahasına lüks tüketimi, turistik turları, konaklama alanlarını ve eğlence olanaklarını sunar.

Bizler koruma iddiası ile katledilen doğadan yeni bir "yaşam alanı" yaratılacağına inanmıyoruz! Aklın, bilimin, vicdanın, her türlü ideolojinin ormanları korumaktan, yeşile sahip çıkmaktan yana olması gerektiğini bir kez daha tekrarlıyor,

kentimize, doğamıza, doğal yaşama, su kaynaklarına, orman alanlarına, tohuma, böceğe, kuşlara, yeşile yapılan bu saldırılara dur demek için,


Sermayeye, Ranta ve İktidara; TERKETMEYECEĞİZ! demek için,
tüm kamuoyunu projenin takipçisi olmaya çağırıyoruz!

Ormanımızı adı her kim olursa olsun hiçbir sermaye grubuna ve rantı, doğal yaşamdan üstün gören iktidara bırakmıyoruz!

TÜM KAMUOYUNU 28 HAZIRAN CUMARTESI GÜNÜ SAAT 14.00‘DA FATIH ORMANI‘MIZI SAVUNMAK ÜZERE BÜYÜKDERE CADDESİ ÜZERİNDEKİ (ACIBADEM HASTANESİ KARŞISI, ESKİ PARKORMAN GİRİŞİ) FATİH ORMANI GİRİŞİNE ÇAĞIRIYORUZ!

 

Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği

Çekül Vakfı

Doğa Savaşçıları Derneği

İstanbul Kent Savunması

Kuzey Ormanları Savunması

Politeknik

Sarıyer Kent Dayanışması

TMMOB  Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB  Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 270
Fotoğraf Galerisi