TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KOCAELİ, SAKARYA İLLERİ KURAKLIĞIN ETKİLERİ VE SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen etkinlik 14 Haziran 2014 tarihinde, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Bina’da gerçekleştirildi.

Kocaeli Şube 18.06.2014 (Son Güncelleme: 18.06.2014 14:06:52)

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri C. Arsal Arısal açılışta yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda suyun ticarileşmesi ve metalaşmasına yönelik girişimlerin hızla artığını belirterek, "Türkiye‘de 50 yılda sulak alanların yarısı ya kamu eliyle yok edilmiş veya yok olma aşamasına gelmiştir. Bölgemizde başta Sakarya nehri olmak üzere ülkemiz akarsuların büyük çoğunluğu kullanılamayacak düzeyde kirletilmiştir. Kentimizin önemli su arzı sağladığı Sapanca gölünde yaşanılan küçülme artık tüm kamuoyunca bilinmektedir. Su havzalarımız ve beslenme alanları sanayi ve kentsel yerleşim bölgeleri haline getirilmiştir. Az miktarda kalan kullanılabilecek nitelikteki akarsularımız ise enerji üretimi adına talana açılmış, neredeyse yok edilmiştir. Ulusal su politikalarının oluşturulması ve planlama yerine, ekolojik ortamın duyarlılığını göz ardı eden, insanı merkezine almayan, ülke ve toplumsal çıkar yerine maksimum karı esas alan, uluslararası sermayenin istekleri doğrultusunda tüm doğal ve kamu kaynaklarımızı alınır satılır bir meta olarak gören anlayışların acı bir sonucu olarak ülkemiz ve bölgemiz sularının bugünü ve geleceği de ciddi sorunlu hale getirilmiştir" diye konuştu.

 

2 oturum halinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunun moderatörlüğünü şube başkanımız Zeynep Soyer üstlendi. Küresel ısınma ve ülkemizdeki yansımaların konuşulduğu ilk oturumda, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü‘nden Prof. Dr. Bülent Keskinler ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği kurucu başkanı Mustafa Tengerek çalışmalarını dinleyiciler ile paylaştı.

 

Sempozyumun ikinci oturumunda ise "bölgemiz su kaynakları ve darboğazlar - su yönetimi" konuşuldu. Moderatörlüğünü MMO Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmural‘ın yaptığı oturumda konuşmacılar Prof. Dr. Alaattin Bobat, inşaat mühendisi Tolga Gezgin‘in ve DSİ‘den Kemal Yıldız önerilerini dile getirdiler.

 

Soru-cevap kısmıyla katılımcılar konuya ilişkin sorularını dile getirirken, hazırlanan önlem planları uygulanmadığı takdirde kentimizin ve bölgemizin yoğun bir şekilde su problemi yaşayacağı vurgulandı.

 

 

Okunma Sayısı: 118
Fotoğraf Galerisi