TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KARABİGA’DA TERMİK SANTRALE BİR KEZ DAHA HAYIR DİYORUZ

Çanakkale’nin Karabiga beldesine kurulması düşünülen CENAL Termik Santrali Projesi kapsamındaki `CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı` projesine ilişkin verilen ÇED Olumlu Kararının yürütmesi durduruldu

Genel Merkez 23.05.2014 (Son Güncelleme: 23.05.2014 12:32:50)

Çanakkale`nin Karabiga beldesine kurulması düşünülen CENAL Termik Santrali Projesi kapsamındaki "CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı" projesine ilişkin verilen ÇED Olumlu Kararının, Çanakkale İdare Mahkemesi`nin 2014/169 E. sayılı dosyası kapsamında verilen 08.05.2014 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Entegre Projenin Her Bölümüne Ayrı ÇED Süreci İşletilmesi Hukuka Aykırıdır

"CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı", "CENAL Atık Depolama Sahası", "CENAL Deniz yapıları" ve "CENAL Yeni Dolgu Alanı" isimleriyle ayrı ayrı 4 farklı ÇED süreci yürütülmüştür. "CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı" ve "CENAL Atık Depolama Sahası" projelerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu, CENAL Yeni Dolgu Alanı projesi için ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir.

CENAL termik santrali projesi ile ilgili yapılan başvuru tarihinde yürürlükte bulunan 17.07.2008 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin, entegre projeler için getirdiği tek ÇED Başvurusu yapma zorunluluğu alenen ihlal edilmiş, entegre projeye dahil olan bölümlerin bir kısmı için ayrı ayrı ÇED süreci işletilmiş ya da yeni dolgu alanı olarak adlandırılan bölüm ise ÇED Gerekli Değildir kararı alınarak ÇED süreci dışarısında tutulmuştur. 

Çanakkale İdare Mahkemesi, 08.05.2014 tarihli kararında; 

"Bakanlıkça entegre proje için tek Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmasının istenileceğine ilişkin 25. maddesi hükmü uyarınca dava konusu "CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı" projesinin, termik santral projesi kapsamındaki diğer projelerle birlikte entegre olarak tek proje seklinde hazırlanması gerekirken, termik santral entegre projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkan tanınmamasına sebebiyet verecek şekilde parçalara ayrılarak ayrı ayrı projeler olarak öngörüldüğü anlaşıldığından"

Gerekçesi ile CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı projesine ilişkin ÇED Olumlu kararının yürütmesini durdurmuştur. 

Yargı Kararlarını Uygulamayan Kamu Görevlileri ve Şirket Yetkilileri Suç İşlemektedir

Atık Depolama Sahası`na ilişkin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çanakkale Valiliği`ne başvuruda bulunmuş, yargı kararının uygulanmasını talep etmiştik. 21.04.2014 tarihinde kararı uygulamak için Karabiga`ya giden Çanakkale Valiliği görevlileri, yargı kararlarına rağmen çalışmaya devam edildiğini, inşaat ve hafriyat çalışmalarını göremediklerini tutanağa bağlamıştır. 

CENAL atık depolama sahası projesine ilişkin verilen ÇED Olumlu Kararının, Çanakkale İdare Mahkemesi`nin 2013/920 E. sayılı dosyası kapsamında verilen 03.03.2014 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuştu. Mahkeme kararının, CENAL termik santral entegre projesine dair diğer proje ilişkin ÇED süreçlerine de sirayet ettiğini açıklamıştık. CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Desarjı`na ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararı ile söylediklerimiz doğrulanmıştır. 

CENAL Enerji Santrali`ne ilişkin her bir proje için yürütülen ÇED süreçleri hukuka aykırıdır. Yargı kararlarına rağmen, termikçi şirket inşaat çalışmalarını hızlıca ilerletmektedir. Kamu görevlilerince bu husus göz ardı edilmektedir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çanakkale Valiliği görevlileri ve şirket yetkilileri bu gerçeği bir an önce dikkate alıp, hukuka aykırı işlem ve eylemlerine son vermelidirler.

Haklıyız, Vazgeçmiyoruz!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 9.05. 2012`de verdiği ÇED Olumlu kararının yürütmesi 19.07.2013 tarihinde durdurulmuş, ilgili ÇED Olumlu kararı özellikle santralin kurulacağı arazinin Karabiga`daki yaşam alanlarına yakınlığından, bölgedeki Priapos Antik Kenti, zeytinlikler ve doğal varlıklar üzerinde zararlı etkiler bırakacağından ötürü Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 31.12.2013 tarihinde iptal edilmiştir. 

19.07.2013 tarihli yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, entegre projeye ait ÇED süreci dört ayrı parçaya bölünmüştür. Projeye ilişkin iletim hattına ait ÇED süreci ise TEİAŞ tarafından yürütülmüştür.

19.07.2013`te yürütmeyi durdurma karar verilmesi sonrasında 09.05.2012 tarihli ve 2506 sayılı ÇED Olumlu kararına konu ÇED raporundaki eksikliklerin giderildiği gerekçesiyle, Bakanlığa yeni ÇED raporu sunulmuş, Çevre ve Orman Bakanlığı`nın 2009/7 sayılı Genelgesi gereğince de, ÇED süreci İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılarak, ÇED süreci ilişkin halkın katılım toplantısı gibi önceki aşamalar gerçekleştirilmeden tamamlanmış, Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Desarjı projesi için 10.12.2013 tarihinde ÇED Olumlu kararı alınmıştır. 

CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Desarjı projesi ile CENAL Atık Depolama Sahası projesine ilişkin ÇED Olumlu kararlarının yürütmeleri durdurulmuştur. 

Bizler Karabigalı yurttaşlar, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Biga Çevre Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ile Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği olarak açtığımız ortak davamızda, yargı kararlarının derhal uygulanması, santral inşaat çalışmalarının durdurulması; alanın eski haline getirilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. 

Sizler termik santral inadınızdan vazgeçmediğiniz sürece, bizler de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

İmzacılar:

Karabigalı Yurttaşlar,

Çanakkale Çevre Platformu,

Karabiga Temiz Doğa Derneği, 

Biga Çevre Derneği, 

Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi,

Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği

Çevre Mühendisleri Odası 

Peyzaj Mimarları Odası

Okunma Sayısı: 831
Fotoğraf Galerisi