TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BOZOĞLU: ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

Çevre Kanunu’nda bulunan “çevre görevlisi” ibaresi kaldırılıp yerine “çevre mühendisi” konulmadığı sürece Odamız, meslektaşlarımız huzurlu olmayacaktır

Genel Merkez 06.05.2014 (Son Güncelleme: 07.05.2014 10:07:22)

Değerli Meslektaşlarımız,

Bugün, Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmelikle, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik değiştirilmiştir. 

Söz konusu yönetmelik 21 Kasım 2013 tarihinde, mesleki haklarımızı yok sayan, bilim dışı bir hale dönüştürülmüş, Odamız bilimsel bilgi temelinde yönetmelikteki eksikliklere karşı çalışma başlatmıştı. Üyelerimizden, danışmanlık firmalarından, akademisyenlerden gelen farklı görüşler tek potada eritilmiş ve en geniş alan gözetilerek süreç yürütülmüştür. 

Yönetmelik yayımlanır yayımlanmaz Odamızın tüm Şube ve Temsilciliklerinin çabalarıyla, üye toplantıları, üniversite ziyaretleri, danışmanlık firmaları toplantıları, bölüm başkanları toplantıları, il müdürlükleri ve Bakanlık ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Mesleki haklarımızın gasp edilmesine karşı çabalarımız 60 günlük dava açma süreci içerisinde karşılık bulmadığı için oldukça güçlü bir dava metni ile Danıştay`a dava açılmıştır.

Davanın ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ziyaretleri arttırılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce, Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Genel Müdür Mustafa Satılmış ve Daire Başkanı Hasan Güven`e birçok defa ziyaret gerçekleştirilmiş, telefon görüşmeleri yapılmıştır.

Odamızın Şube ve Temsilciliklerinin dayanışması, meslektaşlarımızın desteği, öğrenci arkadaşlarımızın inancı, akademisyenlerin katkıları, Oda Yönetim Kurulumuzun gecesini gündüzüne katan çalışmaları ile Yönetmelik değişikliği sağlanmıştır. 

Yeni düzenleme ile Çevre Mühendislerine sınav şartı kalkmış, çevre danışmanlık firmalarında 2/3 oranında çevre mühendisi bulundurma zorunluluğu getirilmiş, 5. Madde`nin 8. Bendi ile getirilen çevre izninden ve çevre görevlisinden muafiyet kaldırılmış, çalışma hakkına getirilen sınırlama kaldırılmış ve danışmanlık firmalarına, çevre yönetim birimlerine dair değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 

Haziran ayında mezun olacak öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesleki haklarımızı kazanma adına verdiğimiz mücadele hiç kuşkusuz bu düzenleme ile sonlanmayacaktır. Çevre Kanunu`nda bulunan "çevre görevlisi" ibaresi kaldırılıp yerine "çevre mühendisi" konulmadığı sürece Odamız, meslektaşlarımız huzurlu olmayacaktır. 

Değerli Meslektaşlarımız,

Çevre Danışmanlık Hizmetlerinde, nitelik sorunu yaşandığı herkesin malumudur. Düşük ücretlerle yapılan faaliyetler, Bakanlığa sunulan dokümanlardaki eksiklikler, niteliksizlikler hepimizin sorunudur. Bu sorunlar, Odamızın düzenlediği toplantılarda gerek Danışmanlık Firmaları gerekse Bakanlık tarafından dile getirilmiştir. 

•Artık çözüm üretmenin zamanıdır. Bu çözümü yönetmelik değişikliği ile gerçekleştirmek mümkün değildir. Çözüm danışmanlık firmalarının ve meslektaşlarımızın verdikleri hizmetteki teknik boyutu arttırmak ve çevre sorunlarının çözümünde mevzuattan daha ileri bir çaba göstermek ile mümkündür. 

•Danışmanlık firmalarının hizmet bedellerine dair referans göstermeleri için hazırladığımız tavsiye niteliğindeki tarifeye uyulması oldukça önemlidir.

 

•Çevre Danışmanlık Hizmetlerinde yaşanan niteliksizlikteki çözümün en önemli adımlarının başında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yapacağı denetimler gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerek fabrikalara, tesislere çevresel denetimi arttırmalı gerekse danışmanlık firmalarına dair denetim gerçekleştirmelidir. 

Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleğimizin tek çalışma alanı hiç kuşkusuz "çevre danışmanlık" alanı değildir. Su ve atıksu yönetimi, hava yönetimi, İSG, LPG Sorumlu Müdürlük, katı atık yönetimi, projelendirme, modelleme, ÇED, Laboratuvar Hizmetleri, Temiz Üretim, emisyon yönetimi gibi birçok alanda mesleğimizin yetkinliği bulunmaktadır. 

Odamız bu alanlarda da mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımıza istihdam alanları yaratılması için çaba harcamaktadır. Meslektaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın ve akademisyenlerin bu alanlara da Odamızla birlikte sahip çıkması, ülkemizdeki çevre sorunlarının çözülmesi ve mesleki hakların kazanılması adına oldukça önemlidir. 

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe dair verdiğimiz mücadelede bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza, danışmanlık firmalarına, öğrenci arkadaşlarımıza, akademisyenlere teşekkür ederiz. 

Öte yandan, yönetmeliğe dair hassasiyetlerimizin önemli bir kısmını yönetmeliğe yansıtan Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar`a da teşekkür ederiz. 

Umarız Bakanlığımız Çevre Mevzuatındaki diğer düzenlemelerde de çevre sorunlarını,mesleki haklarımızı gözetir ve çevre denetim faaliyetlerini arttırır. 

ŞİMDİ ODAMIZA DAHA FAZLA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!

Mesleğimizin tek birlikteliği olan, 13000 üyesi, 17 birimi olan ÇMO`ya kazanımları arttırmamız için daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları, üye ödentilerini (aidat) düzenli olarak yatırmaları, çevre alanında faaliyet gösteren firmaların Büro Tescil Belgelerini Odamızdan almaları etki alanları genişletecek, mesleğimize ve ülkemizin çevre sorunlarına daha fazla sahip çıkmamızı sağlayacaktır. 

Mesleki haklarımız ve çevre sorunlarının çözümü için daha da güçlü, daha da inanarak çaba harcayacağımızı duyurur, saygılarımızı sunarız. 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 2017
Fotoğraf Galerisi