TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
AOÇ`DE HUKUK KAZANDI

Bozoğlu: `Karar, Avrupa`nın en büyüğü olması hedeflenen Ankapark projesi, yeni yapılan Çiftlik Bulvarı, çevre ve yol düzenlemeleri ile tüm yapılaşmayı etkiliyor AOǒde planlar bilim dışı, tüm yapılaşma durdurulmalı, tarihi mirasa sahip çıkılmalı,doğal yaşam korunmalı dedik, haklılığımızı mahkeme kanıtladı!`

Genel Merkez 20.03.2014 (Son Güncelleme: 21.03.2014 15:23:53)

Ankara Büyükşehir Belediye`sinin Atatürk Orman Çiftliği kavşak inşaatında yürütmeyi durdurma kararı…

 

Ankara Büyükşehir Belediye`sinin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararı ile  1/10000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları "Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/10000 ölçekli ulaşım seması ve 1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-kavsak) Uygulama Projesinin kabul edilmesine ilişkin işleminin yürütmesi durduruldu.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, Peyzaj Mimarları Odası,  Mimarlar Odası,  Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası  Ankara Şubeleri  ile birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin AOÇ`de yapmayı sürdürdüğü Yol-Kavsak - Uygulama Projesi hakkında açtığımız davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi  işleminin yürütmesinin durdurulması yönünde karar verdi.   

 

Mahkeme, yapılan itiraz hakkındaki değerlendirmenin sonunda, ‘Dava konusu işlemin imar planı ve uygulama projesine ilişkin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uygulanmasının, telafisi güç zararlar doğurabileceği acıktır` hükmüne vardı.

 

 

HÜKÜMET İNADINDAN VAZ GEÇMELİ, YÜZÜNÜ KAMU YARARINA, HUKUKA DÖNMELİDİR!

Mahkeme tarafından verilen karardaki gerekçeler, Odamızın ekoloji, çevre sorunları açısından yaptığı açıklamaları doğrulamakta, bilimsel-teknik çalışmalarımıza atıf yapmaktadır. Ankara`nın ekolojik bütünselliğini bozacağına ve çevre sorunlarına neden olacağına vurgu yapılmaktadır.

AOÇ, Ankara`nın, Türkiye`nin tarihi değeridir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, Cumhuriyet`in, kalkınma mücadelemizin mirasıdır. AOÇ, Ankara`nın, Ankaralıların nefesidir. AOÇ, Ankara`nın doğal yaşam alanıdır, akciğeridir.

AKP`nin rant ve talan odaklı politikaları, birçok kentte olduğu gibi Ankara`yı da yoksunlaştırmaktadır. Bu politikalar kapsamında oluşturulan planlar ve projeler hukuki süreçler devam ederken, toplum tarafından tartışılırken durdurulmalı, toplumsal uzlaşı ile hayata geçirilmelidir.

Öte yandan, mahkemelerin verdiği geç kalan kararlar, yaşam alanlarımızın kamu yararından uzak projelerle yok edilmesine neden olmakta ve geri dönüşü olmayan sorunlar yaratmaktadır.

Ülkedeki tüm karar vericiler hukuki ve bilimsel tartışmalar sürerken, bilimsel-teknik eleştiriler varken, yaşamımızı, sağlığımızı doğrudan etkileyecek çevresel sorunların oluşması gündemdeyken, yüzlerini bilime, emeğe ve hukuka dönmeli ve ülkemizin çevresel anlamdaki tükenişinin parçası olmamalıdırlar.

Bilimsel-teknik perspektifle, kamu yararı ilkesiyle, Ankara`nın yaşam alanlarını korumaya, tarihimize, toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz!

Baran BOZOĞLU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 499