TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete`de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı

Genel Merkez 21.03.2014 (Son Güncelleme: 21.03.2014 09:42:58)

MADDE 1 – 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 – Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Yakma sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Üniteler tarafından münferit yakma tesisleri kurulamaz ve işletilemez."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

Okunma Sayısı: 234