TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
3. HAVALİMANI İNŞAATINI SÜRDÜRMEK ÜZERE YAPILAN YENİ DÜZENLEME

3. Havalimanı için yeni plan: ‘Jeotermal Kurul’un ardından, 3. Havalimanı İnşaatını devam ettirmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ÇED raporu hazırladı. Rapor, Perşembe günü değerlendirilecek

Genel Merkez 10.03.2014 (Son Güncelleme: 10.03.2014 12:08:00)

Çevre Mühendisleri Odası olarak 3. Havalimanı İnşaatını sürdürmek üzere yapılan yeni düzenleme hakkındaki Basın açıklamamızdır.

 3. Havalimanı Kalkınma Değil, TÜKENİŞTİR! Değerli  basın mensuplarına ve kamuoyuna duyuruyoruz...

3. Havalimanı için yeni plan

‘Jeotermal Kurul‘un ardından, 3. Havalimanı İnşaatını devam ettirmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ÇED raporu hazırladı. Rapor, Perşembe günü değerlendirilecek.

  

3. HAVALİMANINDA DA HUKUKUN ARKASINDAN DOLAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR!

YARGILAMA DEVAM EDERKEN YENİ ÇED RAPORU HAZIRLANDI!

3. havalimanı projesine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın ÇED olumlu kararı için dava açılmış ve dava sürecinde, yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve Çevre Kanununun 10. Maddesi, ÇED Yönetmeliği‘nin 6. Maddesi gereğince proje durdurulmuştu.

Mahkeme kararının ardından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yargı kararının tanınmadığı ve yaşam alanlarını yok eden, İstanbul‘un su sorununu körükleyecek bu projenin devam edeceği yönünde açıklamalar yapılmıştı. ÇED raporu olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasının gerekçelerinin ise anlamsız olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından ifade edilmişti.

ÇED raporundaki eksiklikleri ve mahkeme kararını kabul etmemişlerdi!

ÇED raporundaki eksiklikleri kabul etmeyen ve mahkeme kararını tanımayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın yeniden rapor hazırlanması oldukça "manidar"dır.

Odamız, mesleğimizden gelen bilimsel bilgi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın hatalarını ve ranta prim veren yaklaşımlarını teşhir etmiştir.

Herkesi Kandırabilirsiniz Ancak Çevre Mühendislerini ASLA!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3. Havalimanı‘na dair yeni bir ÇED raporu hazırlatmıştır. Söz konusu ÇED raporu 07.03.2014 tarihinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanmıştır. Yeni ÇED raporu Bakanlığın 2009/7 Genelgesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Yeni ÇED Raporunun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı 13.03.2014 Perşembe günü Ankara‘da yapılacaktır.

Apar topar hazırlandığı belli olan bu raporda, eski tarihli (2012 tarihli) Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Genelgesi esas alınmış,  oysa ki, genelge 2014 yılında değiştirilmiştir. Çevre sorunlarına dair ifadelerde de herhangi bir değişikliğe gidilmemistir.

Öte yandan, 2009/7 Genelgesinde yürütmenin durdurulması/iptal gerekçelerinin giderilmesi sonucunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak yeni ÇED raporunun hazırlanması ön görülmektedir. Oysa, mahkemenin verdiği kararda, 2009/7 sayılı Genelgenin uygulanmasına gerektirecek şekilde doğrudan bir soruna atıf yapılmamış, "Bilirkişi İncelemesi"nin ardından karar vermek üzere geçici olarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, yeni hazırlanan ÇED Raporu hukuken geçersizdir. Bu raporu esas kabul eden tüm bürokratlar suç işlemektedir.

3. Havalimanı Kalkınma Değil, TÜKENİŞTİR!

3. Havalimanı projesi, doğal alanlarımızın, sulak alanlarımızın, ormanlarımızın yok olmasına neden olacak, ülkemizin zarar göreceği bir projedir. YER SEÇİMİ YANLIŞTIR!

Ülkemizin gelişmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması, doğanın korunması bizlerin de temel kaygılarıdır. Ancak projelerin yer seçimlerine dikkat edilmelidir. İstanbul Boğazı‘nın doldurulmasına yetecek kadar bir dolgunun kullanılacağı, sulak alanların, İstanbul‘a su sağlayan derelerin ve göllerin yok olacağı bu projenin hataları biran önce siyasi irade tarafından görülmeli ve bu bilim dışı, hukuk dışı ısrardan vaz geçilmelidir. Odamız kamu yararı gözeten duruşunu sürdürecek, hukuki ve bilimsel mücadelesine devam edecek ve kamuoyuna 3. Havalimanına dair bilgi vermekten geri durmayacaktır.

Çünkü; "Bilenin bildiğini öğretmesi, sevenin sevdiğini söylemesi borçtur. Çünkü alim borçludur. Cahil alacaklıdır."

Saygılarımla.

Baran BOZOĞLU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Okunma Sayısı: 805
Fotoğraf Galerisi