TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
LPG KONTROL KAYIT DEFTERİ
Genel Merkez 26.02.2014 (Son Güncelleme: 26.02.2014 15:09:37)

31 Aralık 2013 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Uygulama Esasları madde 9‘ da yer alan "Her dört haftada bir, söz konusu haftalara ait "haftalık kontrol formlarının" ıslak imzalı bir suretinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, takip eden ay içerisinde gönderilmesi zorunludur." denilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın Valiliklere gönderdiği 13.02.2014 tarih, 4932 sayılı yazısında bahse konu "Kontrol Kayıt Defterlerinin bir nüshasının Teknoloji İl Müdürlüklerine gönderilmesi ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur". denilmektedir.

LPG Sorumlu Müdürlük yapan üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Okunma Sayısı: 1016